search
Sök
menu
Meny

Örserums förskola

Örserums förskola sedd utifrån.

Örserums förskola ligger 1 mil från Gränna på vägen mot Tranås och 4 mil från Jönköping.

Örserums förskola är sammanbyggd med skolan och samverkar med fritidshemmet. Vi inspireras av Reggio Emilia i vårt arbetssätt. Förskolan består av två avdelningar som oftast arbetar tillsammans. Barnen på förskolan är mellan ett och fem år, och vi delar barnen i åldersgrupper som leker, gör aktiviteter och äter tillsammans.

Miljön och materialet på avdelningarna förändras beroende på barnens intresse, och materialet finns lättåtkomligt för barnen så de själva kan hämta det de vill leka med. Vår utemiljö erbjuder ytor och material som inspirerar till rollek, att bygga, skapa och till fysisk aktivitet.

Örserums förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisens, Luftballongens, Visingsö och Ölmstads förskola.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vision
Vår vision är att alla barn ska ses i ljuset av sina ofantliga möjligheter att utvecklas. Att alla barn ska känna sig uppskattade och får göra nya erfarenheter och utveckla sitt kunnande tillsammans med både vuxna och barn.

Du som vårdnadshavare

Vårdnadshavarna har inflytande genom daglig kontakt vid hämtning och lämning. Varje termin inbjuds till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Avdelningar

Örserums förskola har två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Våra måltider levereras från Örserumsskolan som ligger i samma byggnad.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Örserums förskola
Jonstorpsvägen 11
563 91 GRÄNNA

Avdelningar

  • Telefon 0390-333 16
Personal

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Carola Fransson

036-10 64 39

Biträdande rektor

Nils Stillström

036-10 34 25

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolans öppettider är mellan kl. 06:00–18:00. Förskolan och fritidshemmet samarbetar med öppningar och stängningarna.