search
Sök
menu
Meny

Örserums förskola

Örserums förskolan ligger  1 mil från Gränna på väg mot Tranås och  4 mil från Jönköping.

Förskolans byggnad.

Örserums förskola ingår i Gränna förskoleområde tillsammans med Polkagrisen, Luftballongen, Visingsö och Ölmstad förskola.

Förskolan är sammanbyggd med skolan och samverkar med fritidshemmet. Vi har barn mellan 1 och 5 år. Arbetssättet inspireras av Reggio Emilia.

Består av två avdelningar som oftast arbetar tillsammans. Vi delar barnen i åldersgrupper och denna grupp äter också lunch ihop.

Miljön och materialet på avdelningen förändras beroende på barnens intresse och materialet finns lätt åtkomligt för barnen så de själva kan hämta det de vill leka med.

Vår utemiljö erbjuder ytor och material som inspirerar till rollek, att bygga, skapa och till fysisk aktivitet.

Förskolan köper sina måltider från Örserumsskolan.

Kontakta oss

Örserums förskola
Jonstorpsvägen 11
563 91 GRÄNNA

Telefon 0390-333 16

Personal

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Förskolechef

Eva Nordh

036-10 34 07

Kökschef

Johan Öhlin

036-10 63 67