search
Sök
menu
Meny

Rosendala Gårds förskola

Rosendala gårds förskola ligger i centrala Huskvarna. I vår närmiljö har vi närhet till Vätterstranden, Mjölkafållan, Huskvarna stadspark, Rumlaborg och Huskvarna bibliotek.

Förskolan har tre avdelningar. Vi har en egen kokerska på Rosendala som lagar maten till barnen.

I början av höstterminen brukar vi ha en Skördefest.

Vi har även en Cup som vi kallar för Rosendala cup. Där har barnen möjlighet till att prova på olika idrottsaktiviteter.

Husen på Rosendala Gårds förskola är byggda på 1700 – talet och har tidigare används till mjölkammare. Under några år var även husen bostad för herrgårdens trädgårdsmästare.

I början på 1900-talet inrymdes här även vissa avdelningar för äldreboende. Innan förskolan flyttade in användes husen som bostad för privatpersoner samt kontor.

Rosendala Gårds förskola tillhör Norrängens förskoleområde, där även Norrängens förskola ingår.

Pedagogisk grundsyn

 • Vi arbetar med vårt prioriterade mål som är; värdegrunden.
 • Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet och glädje hos oss, samt att varje barn med hjälp av vår verksamhet utvecklas till självständiga människor.
 • Vi arbetar för att skapa en stimulerande miljö både inne och ute.
 • Vi arbetar med att skapa ett lustfyllt lärande genom att dela in barnen i mindre grupper.
 • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som är en viktig del i vårt arbete. Genom dokumentationen synliggör vi barn och pedagogers lärande.
 • Vi arbetar för att utveckla barnens skaparglädje, fantasi och kreativitet.

Förskolechef Joakim Lübking har ordet

Jag heter Joakim Lübking och är förskolechef på Norrängens förskoleområde

Norrängens förskoleområde består av Norrängens och Rosendalas förskolor.

Jag vill ha en pedagogisk verksamhet som utgår från att barn är:

 • vetgiriga
 • frågvisa
 • nyfikna
 • lekfulla
 • självorganiserade

För personalen i vår verksamhet blir det en utmaning att tillåta barn: 

 • att utveckla nyfikenhet och lust att lära
 • att skapa egna läromedel och åsikter  
 • att odla självständighet och samarbete  
 • att pröva antaganden och lösa problem 

För att skapa denna "fina" förskola så krävs framförallt två saker.  Det behövs bra personal och ett stort samarbete mellan hem och förskola. Detta är bara några av mina tankar undrar ni över något så är det bara att hälsa på mig på förskolechefsexpeditionen, ringa eller skicka e-post till mig.

Kontakta oss

Rosendala Gårds förskola
Tegnérgatan 28
561 31 Huskvarna

Avdelningar

 • Ettan, telefon 036-10 74 52
 • Tvåan, telefon 036-10 74 51
 • Trean, telefon 036-10 74 53

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Joakim Lübking

036-10 28 98

Bitr förskolechef

Mia Jern Bruhn

036-10 66 85

Specialpedagog

Margareta Rogsäter- Fridén

036-10 28 49