search
Sök
menu
Meny

Rosendala Gårds förskola

Rosendala gårds förskola sedd utifrån.

Rosendala gårds förskola ligger i centrala Huskvarna. I vår närmiljö har vi närhet till Vätterstranden, Mjölkafållan, Huskvarna stadspark, Rumlaborg och Huskvarna bibliotek.

Välkommen till Rosendala gårds förskola på Norrängens förskoleområde, i utkanten av Huskvarna centrum.

Byggnaderna som idag rymmer vår förskola byggdes redan på 1700-talet och har tidigare varit mjölkkammare, bostäder, äldreboende och kontor. Sedan 1996 är här förskola för cirka 45 barn fördelade på tre avdelningar.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår pedagogik

  • Vi arbetar med vårt prioriterade mål som är; värdegrunden och språk.

  • Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet och glädje hos oss, samt att varje barn utvecklas till självständiga människor.

  • Vi arbetar för att skapa en stimulerande miljö både inne och ute.

  • Vi arbetar med att skapa ett lustfyllt lärande genom att dela in barnen i mindre grupper.

  • Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som är en viktig del i vårt arbete. Genom dokumentationen synliggör vi barn och pedagogers lärande.

  • Vi använder digitala verktyg.

  • Vi arbetar för att utveckla barnens skaparglädje, fantasi och kreativitet.

Du som vårdnadshavare

Vi jobbar med föräldraaktiv inskolning och nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi har kontinuerlig kontakt i form av inskolningssamtal och utvecklingssamtal. Vi bjuder även in till gemensamma aktiviteter som föräldraforum, föräldrasamtal, föräldramöten, gårdsfester och Lucia-firande.

Avdelningar

Ettan, 1-4 år

Tvåan, 1-4 år

Trean, 4-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Rosendala Gårds förskola
Tegnérgatan 28
561 31 Huskvarna

Avdelningar

  • Ettan, telefon 036-10 74 52
  • Tvåan, telefon 036-10 74 51
  • Trean, telefon 036-10 74 53

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sarah Leckström

036-10 69 02

Skoladministratör

Catrin Bergström

036-10 34 69

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.