search
Sök
menu
Meny

Skänkebergs förskola 1

På Skänkebergs förskola 1 finns två avdelningar men vi arbetar för en gemenskap i hela huset genom att hitta på lustfyllda aktiviteter tillsammans både inne och ute.

När vi lär känna alla barn och vuxna skapar vi viktiga relationer som ligger till grund för trygghet. Vi erbjuder en förskola där varje barn ska få möjlighet att känna glädje, trygghet och värme.

Smulan 1-3 år

På Smulan uppmuntrar vi barnens upptäckter och glädje. Barnens inflytande och delaktighet ses som en tillgång. Miljön är utformad så att barnen har inflytande över sin dag på förskolan och materialet är lätt tillgängligt på barnens nivå.

Barnen får möjlighet att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Vi anser att man lär bäst genom att använda alla sina sinnen och med möjlighet att utforska och reflektera över samma sak på flera olika sätt.

Skorpan 3-5 år

På Skorpan erbjuder vi en miljö som är föränderlig utifrån barnens lek och intressen för att främja ett lustfyllt lärande. De olika miljöerna bjuder in barnen att utforska och uppleva flera olika material eftersom det alltid finns tillgängligt för barnen. Vårt material är även flyttbart då vi anser att det inte finns någon gräns mellan inne och ute.

Vi arbetar under läsåret tematiskt med hållbar framtid. Temat är en gemensam utgångspunkt baserat på barnens intresse och genomsyrar hela verksamheten. Inom arbetet med temat får barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta språk, matematik, teknik, estetik och vår värdegrund.

I vår verksamhet strävar vi efter att vara närvarande och lyhörda pedagoger för att kunna ta tillvara på barnens intressen och behov. På så sätt kan vi även ge barnen möjlighet till inflytande över sin vardag i förskolan.

Våra värdeord

 • Fantasi
  Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.
 • Glädje
  Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet. Att skratta och ha roligt tillsammans och att få överraskas av det tokiga. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten.
 • Inflytande
  Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till. Alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.
 • Nyfikenhet
  Att bli intresserade av det som erbjuds i en variationsrik miljö. Att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att ställa nyfikenhetsfrågor som vi tillsammans söker svar på.
 • Uforskande
  Att få möjlighet att använda sig av alla sinnena för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt. Att erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som ger lust att leka.
 • Välkomnande
  Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av at vara betydelsefull. Liten som stor är lika viktiga hos oss.

Trygghet och likabehandling

Vår vision:
Alla ska komma till förskolan med lust och glädje"

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Skänkebergs förskoleområde

Vår förskola tillhör Skänkebergs förskoleområde som består av Dalviks förskola, Skänkebergs förskola 1, Skänkebergs förskola 2 och Sveahälls förskola.

Kontakta oss

Adress
Övratorpsvägen 5
554 46 Jönköping

Avdelningar

 • Skorpan, telefon 036-10 80 99
 • Smulan, telefon 036-10 80 98

Titel

Namn

Telefon

Förskolechef

Lena Sundling

036-10 72 34