search
Sök
menu
Meny

Skänkebergs förskola 2

Skänkebergs förskola 2 består av två avdelningar. Myrstacken för de yngre barnen och Rävlyan för de äldre barnen. 

Vår miljö och vårt material ska uppmuntra till kommunikation, lek, lärande, samspel och utveckling.

Miljön på våra avdelningar är anpassad till barnens nivå och på så vis blir det lätt för dem att göra självständiga val i vardagen.

Vi är medvetna i vårt förhållningssätt till barnen och vi synliggör deras lärande genom pedagogisk dokumentation som vi använder tillsammans med barnen.

Med hjälp av regelbundna observationer, reflektioner och ett medvetet val av material försöker vi skapa en jämställd atmosfär där alla får utveckla sin egen personlighet.

Teater, sagor, musik och vardaglig dialog med barnen tycker vi är en viktig del i barns språkutveckling. Matematik, experiment och skapande med olika material ingår på ett naturligt sätt i vårt arbete på förskolan.

Våra värdeord

 • Fantasi
  Att erbjuda det ofärdiga föränderliga materialet som är tillgängligt och ger lust att skapa och fantisera. Att se och lyssna till barnens berättelser och även ge dem nya berättelser. Tillsammans vågar vi drömma.
 • Glädje
  Att få vara en del av gemenskapen och känna tillhörighet. Att skratta och ha roligt tillsammans och att få överraskas av det tokiga. Glädjen känns och syns i återseendet, samförståndet och påhittigheten.
 • Inflytande
  Alla känner sig delaktiga och blir lyssnade till. Alla ska få en tro på sig själva och ett framtidshopp.
 • Nyfikenhet
  Att bli intresserade av det som erbjuds i en variationsrik miljö. Att få möta nya och spännande upplevelser tillsammans med nyfikna medforskande pedagoger. Att ställa nyfikenhetsfrågor som vi tillsammans söker svar på.
 • Uforskande
  Att få möjlighet att använda sig av alla sinnena för att erövra nya kunskaper med hjälp av material, miljö och förhållningssätt. Att erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som ger lust att leka.
 • Välkomnande
  Genom ett vänligt och varmt klimat ger vi känslan av at vara betydelsefull. Liten som stor är lika viktiga hos oss.

Trygghet och likabehandling

Vår vision:
Alla ska komma till förskolan med lust och glädje"

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskrimineringslagen och Skollagen). Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet.

Skänkebergs förskoleområde

Vår förskola tillhör Skänkebergs förskoleområde som består av Dalviks förskola, Skänkebergs förskola 1, Skänkebergs förskola 2 och Sveahälls förskola.

Kontakta oss

Adress
Sveningshagen 1
554 46 Jönköping

Avdelningar

 • Myrstacken, telefon 036-10 81 38
 • Rävlyan, telefon 036-10 34 19

Titel

Namn

Telefon

Förskolechef

 Lena Sundling

036-10 72 34