search
Sök
menu
Meny

Skärstad förskola

Skärstad förskola ligger med närhet till naturen och vi använder ofta skogen som vårt klassrum. Här lär sig barnen att samarbeta, ta hand om naturen, experimentera, motorik och rörelse etc.

Välkommen till oss på Skärstad förskola. Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi arbetar för att alla barn ska ha en rolig tillvaro fylld med lek och lärande!

På förskolan finns det ca 50 barn och 10 personal fördelat på tre avdelningar

Skärstad förskola tillsammans med Kaxholmens förskola bildar Skärstaddalens förskoleområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vår Vision
Lust att leka, Lust att lära, Tillsammans

Värdegrund
Vi använder ett äppelträd som symbol för vårt värdegrundsarbete. Där symboliserar rötterna Kunskap, Värdegrund, Lek och socialt samspel och stammen Trygghet. Äpplena symboliserar de förmågor vi vill att våra barn ska utveckla under sin tid hos oss.

Du som vårdnadshavare

Vår strävan är att ni vårdnadshavare ska vara nöjda och trygga med att lämna era barn hos oss samt känna delaktighet.

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
  • Föräldramöten/drop-in och fester av olika slag.
  • Utvecklingssamtal som vi erbjuder minst en gång per år.

En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten som genomförs varje läsår. Där får vårdnadshavare, via en webbenkät, svara på frågor hur de upplever verksamheten.

Avdelningar

Gulsippan 1-2 år

Blåklockan 2-5 år

Rödklövern 2-5 år

Vi tycker det är viktigt att alla barn på förskolan känner gemenskap och känner sig trygga med varandra, därför samarbetar vi mellan avdelningarna. Vi har bland annat gemensamma sångsamlingar, kalas och temadagar.

Vid öppning och stängning samarbetar avdelningarna och fritids.

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Skärstad förskola
Bäckängsgatan 30
561 91 Huskvarna

Avdelningar

  • Gulsippan, telefon 036-10 39 80
  • Blåklockan, telefon 036-10 39 81
  • Rödklövern, telefon 036-10 34 74

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Hanna Jakobsson

036-10 34 26

Biträdande rektor

Eva Nordh

036-10 34 07

Administratör

Jenny Carlsson


Specialpedagog

Margareta Rogsäter Fridén

036-10 28 49

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Förskolan har öppet alla helgfria vardagar. Fyra dagar om året är förskolan stängd för planering och kompetensutveckling.