Tahe förskola

Tahe förskola sedd utifrån med utegården i förgrunden.

Välkommen till Tahe förskola, en förskola vackert belägen i utkanten av Taberg ca 1,5 mil söder om Jönköping.

Förskolan erbjuder barnen en stor gård som inbjuder till ett glädjefyllt lärande. Gården är uppdelad med en gård för de yngre barnen och en gård för de äldre. Förskolan ligger med närhet till natur och spännande miljöer.

Tahe förskola är en av fem förskolor som tillsammans bildar Tabergs förskoleområde. Förskolan har i dagsläget fem avdelningar, två avdelningar 1-3 år och tre avdelningar 3-5 år.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån barnets behov via ledorden: Omsorg, Samspel, Tilltro, Delaktighet och sist men inte minst Glädje!

Tahe förskola ska kännas personlig och nära. Det är viktigt för oss att barnen och deras vårdnadshavare känner sig välkomna till oss

Vi arbetar aktivt med att ge barnen en tilltro till sin egna förmåga parallellt med omsorg och trygghet för barnet. Genom lek, skapande, tredimensionellt skapande, experiment, böcker och sång arbetar vi temainriktat med barnen för att erbjuda dem ett varierat lärande men med tydligt målfokus.

 

Du som vårdnadshavare

Rektor har ansvar för att utveckla förskolans arbetsformer i syfte att gynna barnens inflytande samt utveckla former för samarbete mellan vårdnadshavare och förskola

Vår målsättning är en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete där vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten. Detta kan ske genom:

  • Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
  • Utvecklingssamtal
  • Drop-in, föräldramöten
  • Fester och traditioner för våra familjer

En gång per termin kommer även en inbjudan till ett forum för samråd vid vilket ni vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter samt lyfta aktuella frågor. Detta forum är öppet för alla vårdnadshavare. Inbjudan sker via Vklass.

Utöver detta är vårdnadshavare alltid välkomna att kontakta rektor med frågor och åsikter.

Avdelningar

  • Rubinen, 1-3 år
  • Opalen, 1-3 år
  • Diamanten 1, 3-5 år
  • Diamanten 2, 3-5 år
  • Safiren, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Skogsmulle i förskolan

Några av avdelningarna arbetar med Friluftsfrämjandets koncept Skogsmulle i förskolan. Detta innebär att vi arbetar med ett pedagogiskt förhållningssätt där naturen används som klassrum, vilket har positiva effekter för barns hälsa och välbefinnande.

Kontakta oss

Tahe förskola
Vanadingatan 51
562 42 Taberg

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Maria Klaesson

036-10 26 83

Biträdande rektor

Sussie Rajala

036-10 38 58

Ledningsresurs

Carina Johansson

036-10 38 56

Specialpedagog

Gun Johansson

036-10 38 47

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: