search
Sök
menu
Meny

Tahe förskola

Tahe förskola är vackert belägen i Taberg, och ligger i samma hus som Taheskolan. Förskolan erbjuder barnen en stor gård och ett glädjefyllt lärande.

Det är här det händer

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån barnets behov via ledorden: Omsorg, Samspel, Tilltro, Delaktighet och sist men inte minst Glädje!

Tahe förskolas signum är en liten förskola som ska kännas personlig och nära. Det är viktigt för oss att barnen och dess vårdnadshavare känner sig välkomna till oss

Vi arbetar aktivt med att ge barnen en tilltro till sin egna förmåga parallellt med omsorg och trygghet för barnet.

Personalen lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med vårdnadshavare. Det skall kännas kul som barn att komma till förskolan, det tror vi ger en bra grund för inlärning. 

Avdelning Rubinen

Genom lek, skapande, tredimentionellt skapande, experiment, böcker och sång arbetar vi temainriktat med barnen för att erbjuda dem ett varierat lärande men med tydligt målfokus.

På Rubinen arbetar 5 pedagoger tillsammans med 15 härliga barn i åldrarna 1-3 år. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 10) och genom vårt temainriktade arbetssätt kommer vi att behandla läroplanens mål och riktlinjer.

Vi arbetar aktivt med att ändra i vår innemiljö så att den ska skapa lust att leka och lära. Miljön anpassas dels efter nuvarande barngruppens intressen, vårt nuvarande tema men vi använder även innemiljön som en plats att skapa nya intressen. Det kan räcka med att byta rum på lekmaterialet eller byta ut enstaka saker så skapas det en helt ny typ av lek i barngruppen. Det här tycker vi är spännande!

En dag i veckan går vi tillsammans till skogen och varje dag ser vi till att vistas mycket ute på vår härliga gård som inbjuder till många olika typer av aktiviteter.

Vårt mål med barnens vistelse på Rubinen är att de ska få en glädjefylld och lärorik tid.

Avdelningen Topasen

På ett lekfullt sätt arbetar vi tematiskt tillsammans med barnen, där utevistelsen är en viktig del i vårt arbete. I naturen upplever och upptäcker vi tillsammans.

På Topasen arbetar vi 3 pedagoger och det går 18 barn i åldrarna 3-5år. I vårt arbete med barnen ligger alltid läroplanens mål och riktlinjer till grund för hur vi arbetar med barnens utveckling och lärande. På ett lekfullt sätt arbetar vi med vårt tema tillsammans med barnen.

Utevistelsen är en viktig del i vår verksamhet, vi är ute så mycket vi kan. Minst en dag i veckan går vi till skogen där vi upplever och upptäcker tillsammans. Vi vill ge barnen en stor variation av upplevelser under sin tid på Topasen.

Vårt största mål är att vi alla ska ha roligt tillsammans på förskolan. Det anser vi är grunden för allt lärande.

Kontakta oss

Tahe förskola
Vanadingatan 51
562 42 Taberg

Anneli Dalberg

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Anneli Dalberg

036-10 39 95

Specialpedagog

Ingela Lorin

036-10 38 56


Avdelningar

Telefon

Rubinen

036-10 38 76

Topasen

036-10 38 77


Tabergs förskoleområde

Tahe förskola ingår i Tabergs förskoleområde tillsammans med:

  • Tabergs förskola
  • Ullstigens förskola
  • Åsa förskola

Nedan finner du länkarna till våra övriga förskolor.