search
Sök
menu
Meny

Trånghalla förskola

Trånghalla förskola ligger naturskönt med närhet till skogen och Vättern. Våra lek och lärmiljöer både ute och inne ger barnen möjlighet att utforska utifrån egna intressen och tankar.

Vi strävar efter att våra miljöer ska vara välkomnande, inbjudande och stimulerande och att barnen ska känna sig delaktiga och ha inflytande. Vår miljö inomhus är föränderlig för att hela tiden följa barnens lek och lärande utifrån deras intressen. Vi arbetar både enskilt och i grupper, dels för att främja det individuella lärandet och det kollektiva lärandet, men även för att skapa en lugnare och tryggare miljö där alla vågar ta plats. Vi arbetar med material som låter barnen använda sin fantasi och kreativitet.

Gemensamma sysslor på gården förankrar och förstärker årstidsväxlingar och ekologiska processer. Gården har en uteverkstad där barnen får utlopp för sin kreativitet, en trädgård med kompost och möjlighet till odlingar, en eldstad, en scen, pilkojor, byggplats mm. Gården är åldersanpassad med en stor gård med bland annat motoriska utmaningar för de äldre barnen och en trygg avgränsad gård för de yngre.

Trånghalla förskola är anpassad för ca 80 barn i åldrarna 1-5 år.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen
Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Vision Torps förskoleområde
Framtidstro
På vårt förskoleområde ska barnen få möta vuxna som tror på och är hoppfulla inför framtiden och som ger dem kunskap och positiva förutsättningar för att tro på sig själva. Vi vill ge dem verktyg för en hållbar utveckling.

Glädje
Vi strävar efter att barnen ska känna glädje när de kommer till förskolan. Genom att vi erbjuder en lustfylld och mångsidig undervisningsmiljö ger vi barnen möjlighet att känna glädje under dagen.

Delaktighet
Förskolan vilar på en demokratisk grund där vi skapar tilltro och tillit till varje individ och deras olika förmågor för att kunna växa tillsammans. Barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Välkomnande
På vårt förskoleområde ska alla känna sig väl mottagna. Med närhet, värme samt en kreativ lek- och lärmiljö vill vi skapa trygghet för barnen.

Utforskande
Med engagemang och nyfikenhet skapar vi tillsammans kreativa möjligheter till lärande. Vi ger barnen tillfällen till fördjupning för att skapa förståelse och nya tankar. Detta gör vi genom att följa barnens intressen samt erbjuda många estetiska upplevelser.

Du som vårdnadshavare

Vårt mål är att ha en löpande dialog och ett öppet klimat med vårdnadshavarna. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår och oftare vid behov, där du som vårdnadshavare får möjlighet att göra din röst hörd. Vi har också föräldramöten och olika former av sammankomster runt jul och sommar.

Avdelningar

Rönnen, 1-3 år

Tallen, 1-3 år

Eken, 3-5 år

Björken, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Natur- och miljötänkande

Våra förskolor genomsyras av ett natur- och miljötänkande för hållbar utveckling. Genom ett inspirerande natur och miljöarbete, vill vi pedagoger ge barnet en positiv framtidstro. En förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Vår närhet till naturen är en stor tillgång och vi nyttjar den i den dagliga verksamheten.

Vi arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt. Utomhuspedagogik och idén En hållbar framtid ligger oss varmt om hjärtat.

Reggio Emilia Institutetlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Trånghalla förskola
Parkvägen 6 B
564 36 Bankeryd

Avdelningar

  • Björken, telefon 036-10 71 95
  • Eken, telefon 036-10 28 84
  • Rönnen, telefon 036-10 28 83
  • Tallen, telefon 036-10 71 94

Titel

Namn och e-post

Telefonnummer

Rektor

Annica Lagander

036-10 26 07

Biträdande rektor

Cecilia Enarsson

036-10 35 57

Specialpedagog

Caroline Oltmans

036-10 39 05

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Önskas besök eller ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss.