Pedagogisk omsorg, familjedaghem efter geografiskt område

Här finns information om pedagogisk omsorg och hur familjedaghemmen är fördelade geografiskt, samt kontaktuppgifter till poollägenheter.

Familjedaghem ingår som en del av kommunens pedagogiska omsorg och omfattar barn i åldrarna 1-12 år. I Jönköpings kommun arbetar ca 20 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i sina hem. Enskild verksamhet/fristående familjedaghem erbjuds på enstaka platser.

Hos dagbarnvårdare är ditt barn i en mindre barngrupp i vardagsmiljö. Genom regelbunden gruppverksamhet får barnen också möjlighet till kontakter med andra barn och vuxna på ett stimulerande sätt.

Våra prioriterade områden är hållbarhet och jämställdhet.

Dagbarnvårdare Bankeryd och Trånghalla

I Bankeryd och Trånghalla finns idag två dagbarnvårdare som arbetar med trygghet, närhet och små grupper. Här lagar vi näringsrik och varierad kost. Tillsammans lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Minst två gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter. I vår grupplokal jobbar vi med olika teman. Vi har även gymnastik med barnen i en gymnastiksal. Till skogen går vi för att utforska naturen och följa årstidernas skiftningar. Vi är ute i alla väder.

Poollägenhet

Tusenfotingen är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Barnarp

Idag finns det en dagbarnvårdare i Barnarp. Vi har små grupper i hemmiljö. Hos oss får barnen vistas i en lugn, trygg och lärorik miljö. Stor del av vår verksamhet sker utomhus då vi är ute i alla väder. Närhet till grönområden och många lekparker gör att vi träffas med våra barngrupper nästan varje dag för lek, samlingar, med mera.

Poollägenhet

Lilla My är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna då ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Dalvik, Bymarken och Samset

I området Bymarken-Dalvik-Samset som ligger på västra sidan om Vättern är vi tre dagbarnvårdare. Minst två gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter. Måndagar ojämna veckor träffas vi i grupplokalen för att jobba med vårt tema. En dag i veckan går hela gruppen iväg till skogen.

Poollägenhet

Poolstjärnan är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Gränna

I Uppgränna och Bunnström finns våra två dagbarnvårdare. Barn i behov av dygnet-runt-omsorg inom Gränna förskoleområde placeras på Polkagrisens förskola.

Poollägenhet

Pluto i Gränna är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Hakarp, Lekeryd (enskild verksamhet)

Vi är två dagbarnvårdare som arbetar i en lugn, trygg och säker miljö med små barngrupper. Vi serverar hemlagad mat där barnen är involverade i vardagspedagogiken!

Vår verksamhet följer årets olika skiftningar och vi upplever den med alla våra sinnen. Vi utforskar tillsammans matematik, teknik, rim, ramsor och skapande i olika material. Viktiga delar av verksamheten är att barnen lyssnar och respekterar sina kompisar, visar hänsyn till varandra och vår natur/miljö. Vi anser att lek är lärande!

Vi har gruppverksamhet två gånger i veckan då vi har temaarbeten i en grupplokal eller i skogen. Här ger vi våra små barngrupper möjlighet att utvecklas i en större barngrupp med en mer riktad pedagogisk verksamhet utifrån ålder och mognad. Tema för läsåret 17/18 är teknikböckerna De mäktiga fem.

Poollägenhet

Törnrosa är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Enskild verksamhet/fristående familjedaghem i Lekeryd

Hjärtats familjedaghem. Drivs av C företaget. Länk till annan webbplats.

Dagbarnvårdare Kaxholmen

I Kaxholmen har vi för närvarande en dagbarnvårdare. Vi jobbar temainspirerat med tonvikt på mycket lek. Våra barngrupper träffas två förmiddagar i veckan, en i skogen och en i vår grupplokal, då barnen på ett naturligt sätt knyter kontakt med fler vuxna och barn.

Poollägenhet

Kärnhuset är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Tenhult och Ödestugu

Dagbarnvårdare i Tenhult och Ödestugu bildar ett gemensamt arbetslag, som samarbetar med planering av aktiviteter och teman. Vi har små barngrupper. Vi har natursköna områden som utnyttjas flitigt av oss dagbarnvårdare. Skogen är en naturlig plats för lek, aktiviteter och utforskning. Vi samverkar med förskolorna inför att barnen ska börja förskoleklass. Barnen träffas regelbundet under ett helt år.

I Ödestugu finns idag ett familjedaghem. Skogen finns direkt runt knuten. Vi samverkar med förskolorna inför att barnen ska börja förskoleklass.

Poollägenhet

Bergatrollet är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Gräshagen

På Gräshagen har vi en dagbarnvårdare. Gruppens veckoplanering innehåller bland annat en förmiddag i en naturnära lekpark där vi utforskar naturen och en förmiddag i grupplokal då vi har sångsamling och gympa (röris). Vår verksamhet innehåller temaarbeten, vardagspedagogik, traditionsfirande, utvecklingssamtal, dokumentation av barnen, tandläkarprojekt, vid behov samarbete med specialpedagog.

En del av vårt mål är att synliggöra och delge er föräldrar hur vi jobbar specifikt med våra mål tillsammans med barnen för att utveckla verksamheten.

Poollägenhet

Poolstjärnan är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Huskvarna, Öxnehaga och Ekhagen

I vårt arbetslag är vi sex dagbarnvårdare. En dag i veckan har vi gemensam verksamhet där vi arbetar med våra teman och en veckodag har vi skogsdag. Vi vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturens kretslopp och få förståelse för olika handlingars miljöpåverkan.

Poollägenhet

Bamse är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Poollägenheter pedagogisk omsorg


Kontaktuppgifter till poollägenheter - pedagogisk omsorg

Lägenhet/område

Adress

Telefon

Bergatrollet, Tenhult

Myrstadsvägen 13

036-10 30 46

Kärnhuset, Kaxholmen

Tunnlandsvägen 13

036-10 30 11

Pluto/Gränna (kväll, natt, helg)

Gärdesvägen 30D

036-10 36 22

Bamse, Öxnehaga

Oxhagsgatan 38

036-13 00 53

Tusenfotingen, Bankeryd

Stationsgatan 78

036-10 71 36

Lilla My, Barnarp

Mobrovägen 1

036-10 36 09

Poolstjärnan, Jönköping

Solstickegatan 1B

036-10 77 47

Senast granskad/publicerad: