search
Sök
menu
Meny
Sök

Pedagogisk omsorg, familjedaghem efter geografiskt område

Här finns information om pedagogisk omsorg och hur familjedaghemmen är fördelade geografiskt, samt kontaktuppgifter till poolägenheter.

Familjedaghem ingår som en del av kommunens pedagogiska omsorg och omfattar barn i åldrarna 1-12 år. I Jönköpings kommun arbetar ca 40 dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg i sina hem. Enskild verksamhet/fristående familjedaghem erbjuds på enstaka platser.

Hos dagbarnvårdare är ditt barn i en mindre barngrupp i vardagsmiljö. Genom regelbunden gruppverksamhet får barnen också möjlighet till kontakter med andra barn och vuxna på ett stimulerande sätt.

Våra prioriterade områden är hållbarhet och jämställdhet.

Dagbarnvårdare Bankeryd och Trånghalla

I Bankeryd och Trånghalla finns idag fem dagbarnvårdare som arbetar med trygghet, närhet och små grupper. Här lagar vi näringsrik och varierad kost. Tillsammans lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Minst två gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter. I vår grupplokal jobbar vi med olika teman. Vi har även gymnastik med barnen i en gymnastiksal. Till skogen går vi för att utforska naturen och följa årstidernas skiftningar. Vi är ute i alla väder.

Poollägenhet

Tusenfotingen är vår poollägenhet. Hit är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Barnarp

Vi är idag tre dagbarnvårdare i Barnarp och tar emot barn i det egna hemmet. Vi har små grupper i hemmiljö. Hos oss får barnen vistas i en lugn, trygg och lärorik miljö.

Poollägenhet

Lilla My är vår poollägenhet. Där arbetar en dagbarnvårdare och hit är barnen välkomna ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Mer ute än inne

Stor del av vår verksamhet sker utomhus då vi är ute i alla väder. Närhet till grönområden och många lekparker gör att vi träffas med våra barngrupper nästan varje dag för lek, samlingar, m.m.

En gång i veckan går vi till skogen, för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för skog och miljö. Just nu har vi tema fordon.

Dagbarnvårdare Dalvik, Bymarken och Samset

I området Bymarken-Dalvik-Samset som ligger på västra sidan om Vättern är vi tre dagbarnvårdare som tar emot barn i det egna hemmet. Vi har barn i åldrarna 1- 6 år.

Poollägenhet

När ordinarie personal inte är i tjänst går vi till poollägenheten Poolstjärnan.

Målsättning

Vår målsättning är att erbjuda en trygg, rolig och utmanande lärmiljö, dit alla barn och pedagoger går med lust och glädje varje dag, och ges förutsättningar att lyckas i samverkan med andra . Hos oss är det viktigt att varje barn känner att "jag kan", "jag duger". Detta är grunden för vårt värdegrundsarbete, där vuxna är goda förebilder.

Minst två gånger i veckan har vi gemensamma aktiviteter. Måndagar ojämna veckor träffas vi i grupplokalen för att jobba med vårt tema. En dag i veckan går hela gruppen iväg till skogen.

Dagbarnvårdare Gränna och Ölmstad

Gränna

I Uppgränna och Bunnström finns våra två dagbarnvårdare. Vi tar emot barn från 1 år och upp till 12 år.

Barn i behov av dygnet runt omsorg, inom Gränna förskoleområde, placeras på Polkagrisens förskola. Vid kvällar, helger och nätter är verksamheten förlagd till Pluto.

Ölmstad

Idag är det en dagbarnvårdare i Ölmstad.

Målsättningen är att barnen ska uppleva, få respekt och lära känna naturen med alla sinnen. Inte störa och inte förstöra. För att nå målet tar vi hjälp av vårt tema.

Vi lär, vi kan
Vi lär av varandra, både vuxna och barn. Vi umgås tillsammans utifrån värdegrunden. Viktigt för oss alla är att ha roligt, liten som stor.

Poollägenhet

Till oss hör poollägenheterna Pluto i Gränna och Lärkan i Ölmstad, dit barnen går när ordinarie personal inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Hakarp, Lekeryd (enskild verksamhet)

Vi är två dagbarnvårdare som arbetar i en lugn, trygg och säker miljö med små barngrupper. Vi serverar hemlagad mat där barnen är involverade i vardagspedagogiken!

Vår verksamhet följer årets olika skiftningar och vi upplever den med alla våra sinnen. Vi utforskar tillsammans matematik, teknik, rim, ramsor och skapande i olika material. Viktiga delar av verksamheten är att barnen lyssnar och respekterar sina kompisar, visar hänsyn till varandra och vår natur/miljö. Vi anser att lek är lärande!

Vi har gruppverksamhet två gånger i veckan då vi har temaarbeten i en grupplokal eller i skogen. Här ger vi våra små barngrupper möjlighet att utvecklas i en större barngrupp med en mer riktad pedagogisk verksamhet utifrån ålder och mognad. Tema för läsåret 17/18 är teknikböckerna De mäktiga fem.

Poollägenhet

Törnrosa är vår poollägenhet. Här är barnen välkomna när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Enskild verksamhet/fristående familjedaghem i Lekeryd

Hjärtats familjedaghem. Drivs av C företaget. Länk till annan webbplats.

Dagbarnvårdare Kaxholmen

I Kaxholmens arbetslag är vi för närvarande fem dagbarnvårdare. Tre av oss arbetar med en barngrupper i det egna hemmet medan de övriga två arbetar i vår poollägenhet. Vi tar emot barn från ett och upp till tolv års ålder.

Gemensamt i arbetslaget jobbar vi temainspirerat med tonvikt på mycket lek. Våra barngrupper träffas två förmiddagar i veckan, en i skogen och en i vår grupplokal, då barnen på ett naturligt sätt knyter kontakt med fler vuxna och barn.

Poollägenhet

Till Kärnhuset går alla barn när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst

Dagbarnvårdare Tenhult och Ödestugu

Dagbarnvårdare i Tenhult och Ödestugu bildar ett gemensamt arbetslag, som samarbetar med planering av aktiviteter och teman. Vi har små barngrupper i åldrarna 1-12 år hos oss.

Poollägenhet

Barnen går till vår poollägenhet Bergatrollet när ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Dagbarnvårdare Tenhult

Vi har natursköna områden som utnyttjas flitigt av oss dagbarnvårdare. Skogen är en naturlig plats för lek, aktiviteter och utforskning. Vi samverkar med förskolorna inför att barnen ska börja förskoleklass. Barnen träffas regelbundet under ett helt år.Dagbarnvårdare Ödestugu

I Ödestugu finns idag ett familjedaghem. Skogen finns direkt runt knuten. Vi samverkar med förskolorna inför att barnen ska börja förskoleklass.

Dagbarnvårdare Torpa och Gräshagen

På Torpa-Gräshagen är vi två dagbarnvårdare som arbetar i det egna hemmet.

Gruppens veckoplanering innehåller bl.a. en förmiddag i en naturnära lekpark där vi utforskar naturen och en fm. i grupplokal då vi har sångsamling och gympa (röris).

Vår verksamhet innehåller temaarbeten, vardagspedagogik, traditionsfirande, utvecklingssamtal, dokumentation av barnen, tandläkarprojekt, vid behov samarbete med specialpedagog.

En del av vårt mål är att synliggöra och delge er föräldrar hur vi jobbar specifikt med våra mål tillsammans med barnen för att utveckla verksamheten.

Poollägenhet

När ordinarie personal inte är i tjänst går barngruppen till Poolstjärnan.

Dagbarnvårdare Öxnehaga och Ekhagen

I vårt arbetslag är vi sex dagbarnvårdare som arbetar i hemmet och två som arbetar i vår poollägenhet.

En dag i veckan har vi gemensam verksamhet där vi arbetar med våra teman, som just nu är kulturell mångfald, jämställdhet och Alfons Åberg. Vi lägger även extra fokus på språket.

Vi har skogsdag en dag i veckan. Vi vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturens kretslopp och få förståelse för olika handlingars miljöpåverkan.

Poollägenhet

Poollägenheten Bamse ligger på Öxnehaga, dit ditt barn är välkommen när din ordinarie dagbarnvårdare inte är i tjänst.

Poollägenheter pedagogisk omsorg

Kontaktuppgifter till poollägenheter - pedagogisk omsorg

Lägenhet/område

Adress

Telefon

Bergatrollet, Tenhult

Myrstadsvägen 13

036-10 30 46

Kärnhuset, Kaxholmen

Tunnlandsvägen 13

036-10 30 11

Pluto/Gränna (kväll, natt, helg)

Gärdesvägen 30D

036-10 36 22

Lärkan, Ölmstad

Grännavägen 27

036-10 39 75

Törnrosa, Huskvarna

Kungsgatan 35

036-10 66 08

Bamse, Öxnehaga

Oxhagsgatan 38

036-13 00 53

Tusenfotingen, Bankeryd

Stationsgatan 78

036-10 71 36

Lilla My, Barnarp

Mobrovägen 1

036-10 36 09

Poolstjärnan, Jönköping

Solstickegatan 1B

036-10 77 47