search
Sök
menu
Meny

Schema och öppettider på förskola och pedagogisk omsorg/ familjedaghem

Förskolor har i regel öppet kl 07.00–18.00 varje vardag. Tiderna kan dock variera för enskilda förskolor, beroende på behovet av barnomsorg i förskoleområdet.

Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Det är därför viktigt att du i god tid meddelar om du behöver ändra den anmälda närvarotiden.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) har som längst öppet kl 06.00 – 19.00.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavares arbets- och studietider inklusive skälig restid. Har dina barn omsorgsbehov på tider utöver ovanstående öppettider hänvisar vi till kvälls-, natt- och helgomsorg. Mer info om det finns i länken längst ned.

Vistelsetid på förskolan

  • Alla barn i åldern 3-5 år har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans läsår. Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.
  • När du är föräldraledig har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan.
  • Är du arbetssökande har ditt barn som är 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
  • Om du arbetar eller studerar och har enstaka lediga dagar i ditt schema har du ditt barn hemma från förskolan när du är ledig. Då gränsen för barnets vistelsetid för allmän förskola är max 525 timmar/år finns normalt inte utrymme för fler dagar för ditt barn på förskolan än vad som är schemalagt.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor.

Skriv in ditt barns schema och ledighet i Vklass

För att vi ska få en bra överblick och kunna planera vår verksamhet är det viktigt att du

  • skriver in ditt barns schema i VKlass
  • kontinuerligt uppdatera ditt barns schema i Vklass
  • skriver in planerad ledighet i Vklass
  • anmäler oplanerad frånvaro (t.ex. sjukdom) i Vklass.

Observera att en ny ansökan måste göras i Barnwebben när ditt barn går upp i tid från 15 timmar! Detta för att den utökade vistelsetiden räknas som en ny placering.

Anmäl inkomst på Barnwebben

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler familjens inkomst på Barnwebben, länk finns under E-tjänster.

Närvaro vid förälders ledighet

Om du är tillfälligt ledig eller har semester någon enstaka dag kan du komma överens med din förskola eller dagbarnvårdaren om att ditt barn ändå får utnyttja sin plats. Under din huvudsemester förutsätter vi att även barnet är ledigt.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn finns det fyra ställen i kommunen som erjuder plats.

Mer information dygnet runt-förskola

Planeringsdagar

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt fyra dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt.

Finns det behov av omsorg även en stängd dag kontaktar du rektor på förskolan/dagbarnvårdaren senast två veckor före aktuell dag.