search
Sök
menu
Meny
Sök

Schema och öppettider på förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem

Förskolor har i regel öppet kl 07.00–18.00 varje vardag. Tiderna kan dock variera för enskilda förskolor, beroende på behovet av barnomsorg i förskoleområdet.

Inom ramen för öppettiderna anpassar våra förskolor sina öppettider efter barnens ordinarie scheman. Det är därför viktigt att du i god tid meddelar om du behöver ändra den anmälda närvarotiden.

Förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) har som längst öppet kl 06.00 – 19.00.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavares arbets- och studietider inklusive skälig restid. Av detta följer att ditt barn är ledig när du själv är kortvarigt ledig från arbete eller studier.

Har dina barn omsorgsbehov på tider utöver ovanstående öppettider hänvisar vi till kvälls-, natt- och helgomsorg.

Vistelsetid som gäller för allmän förskola, när du är föräldraledig, har graviditetspeng eller är arbetssökande

  • Allmän förskola. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan under skolans läsår. Detta kallas allmän förskola och är avgiftsfritt.
  • När du är föräldraledig har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
  • Om du har graviditetspeng har äldre syskon 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.
  • Är du arbetssökande har ditt barn som är 1-5 år rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. För barn under 3 år betalar du då avgift, för barn över 3 år betalar du avgift endast om du vill lämna ditt barn på skolans lov.

Vilka exakta tider som ditt barn kan vara på förskolan under veckan varierar mellan olika förskolor.

Obs! Om du redan har barnomsorg men minskar vistelsetiden för ditt barn till 15 timmar per vecka är det viktigt att du kontaktar din administratör. Detta för att din faktura ska blir rätt. Du gör själv en anmälan i Vklass om ändrade schematider.

Har ditt barn en 15-timmarsplats och du önskar plats även vid skollov ska du kontakta din administratör. Lovdagar är inte kostnadsfria, du kommer att få avgift för en hel månad. T.ex. barnomsorg under sportlovet innebär att du får faktura för hela februari.

Skriv in ditt barns schema och ledighet i Vklass

För att vi ska få en bra överblick och kunna planera vår verksamhet är det viktigt att du

  • skriver in ditt barns schema i Vklass
  • kontinuerligt uppdatera ditt barns schema i Vklass
  • skriver in planerad ledighet i Vklass
  • anmäler oplanerad frånvaro (t.ex. sjukdom) i Vklass.

Obs! En ny förskoleansökan måste göras i Barnwebben när ditt barn går upp i tid från 15 timmar! Den utökade vistelsetiden räknas som en ny placering. Ändrar du ditt barns schema så snittiden understiger 15 timmar ska du kontakta din administratör. Detta är viktigt för att din avgift ska bli rätt.

Inloggning till Vklass och Barnwebben

Närvaro vid förälders ledighet

Om du är tillfälligt ledig eller har semester någon enstaka dag kan du komma överens med din förskola eller dagbarnvårdaren om att ditt barn ändå får utnyttja sin plats. Under din huvudsemester förutsätter vi att även barnet är ledigt.

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn finns det tre ställen i kommunen som erbjuder plats.

Mer information om dygnet runt-förskola

Planeringsdagar

Förskolan och familjedaghemmen har möjlighet att hålla stängt fyra dagar varje år för att ge personalen möjlighet till gemensam planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Minst två månader i förväg ska du få information om vilka dagar verksamheten håller stängt.

Finns det behov av omsorg även en stängd dag kontaktar du rektor på förskolan/dagbarnvårdaren senast två veckor före aktuell dag.

Anmäl inkomst på Barnwebben

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler familjens inkomst på Barnwebben. Om din inkomst förändras under året är det viktigt att du gör en ändring annars kan avgiften bli fel.

Läs mer om avgift för förskola och pedagogisk omsorg