Avgift för förskola och pedagogisk omsorg

Här finns information om hur mycket du ska betala för barnomsorgsplats i förskola och pedagogisk omsorg.

Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst du och ditt hushåll har. Du betalar den högsta avgiften (maxtaxa) om du och ditt hushåll tjänar 54 830 kronor i månaden eller mer före skatt (2023).

Avgiften är preliminär och beräknas utifrån de uppgifter om inkomst du har lämnat till kommunen. Om den årliga inkomstkontrollen visar att ditt hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift görs en justering i efterhand.

Avgift för 2023


Barn 1-2 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Procent av hushållets samlade inkomst

3 %

2 %

1 %

Högsta avgift per månad

1645 kr

1097 kr

548 kr

Barn 3-5 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Allmän förskola (15 timmar)

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Avgiftsfritt

Procent av hushållets samlade inkomst, över 15 timmar

2,25 %

1,5 %

0,75 %

Högsta avgift per månad

1234 kr

822 kr

411 kr

Barn 6-12 år (placering i fritidshem)

Barn 1

Barn 2

Barn 3*

Procent av hushållets samlade inkomst

2 %

1 %

1 %

Högsta avgift per månad

1097 kr

548 kr

548 kr

Om ditt hushåll tjänar 54 830 kronor i månaden eller mer före skatt betalar du den högsta avgiften/maxtaxa.

Avgiften betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad.

Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Barn 2 är det näst yngsta barnet och så vidare. För barn 4 eller fler är det avgiftsfritt.

Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Anmäl din inkomst för att få rätt avgift

För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du anmäler din inkomst före skatt (bruttoinkomst) till oss.

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar förskola eller pedagogisk omsorg
 • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats)
 • När hushållets inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Du registrerar din inkomst på Barnwebben. Uppdatering kan bara göras för pågående månad. Vill du göra uppdatering bakåt i tiden ska du kontakta din administratör.

Om du inte anmäler din inkomst får du betala maxtaxa. Jönköpings kommun skickar en påminnelse via e-post om du inte uppdaterat din inkomst inom ett år.

Registrera din inkomst på Barnwebben Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt (bruttoinkomst) och andra skattepliktiga inkomster, såsom föräldrapenning och sjukpenning och inkomst beskattad i utlandet. Vissa förmåner kan du få betala skatt för, kontakta Försäkringskassan om du är osäker.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • sjukpenning, sjukersättning
 • aktivitetsersättning, aktivitetsstöd
 • smittbärarpenning
 • rehabiliteringspenning
 • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning)
 • omvårdnadsbidrag
 • Inkomst beskattad i utlandet

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst vid beräkning av din avgift:

 • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
 • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst/förmåner som du betalar skatt på, Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Inkomstkontroll

Vi vill att alla ska betala rätt avgift, varken för mycket eller för lite. Därför gör vi en årlig inkomstkontroll av barnomsorgsavgift. Då jämförs hushållets registrerade inkomst hos kommunen med den deklarerade inkomsten hos Skatteverket.

Läs mer om inkomstkontroll av barnomsorgsavgift

Har du frågor om inkomstanmälan?

Frågor och svar om inkomstanmälan

Faktura

Faktura varje månad

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg betalas tolv månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Ett gemensamt hushåll innebär att du bor tillsammans (är folkbokförd) med en annan person på samma adress, antingen som gift eller som sammanboende.

Avgift betalas innevarande månad. Faktura kommer omkring den 20:e varje månad. Förfallodag är den sista vardagen i månaden. Fakturan skicka till den vårdnadshavare som första gången ansöker om barnomsorgsplats. Önskas annan fakturamottagare, kontakta din administratör.

Faktura skickas till din digitala brevlåda

Från och med november 2022 får du din faktura för barnomsorgsavgift digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda, exempelvis Kivra eller Min myndighetspost, får din faktura dit i stället för på papper. Det innebär att du ser fakturan i din digitala brevlåda, men får betala den via din internetbank. Är du inte ansluten till en digital brevlåda får du fakturan precis som vanligt.

Har du valt att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro kommer du att fortsätta betala dina fakturor på det sättet.

Här kan du läsa mer om faktura till digitala brevlådor

Delad faktura vid gemensam vårdnad men inte gemensamt hushåll

Vid gemensam vårdnad och när barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna kan fakturan delas. Avgiften baseras på den inkomstuppgift som du har registrerat i Barnwebben. Om delad faktura önskas, kontakta din administratör.

Kontaktpersoner förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem


Inkomstkontroll av barnomsorgsavgift

Här hittar du information om kommunens årliga inkomstkontroll av barnomsorgsavgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Inkomstkontroll av barnomsorgsavgift