search
Sök
menu
Meny

Ödestugu förskola

Ödestugu förskola.

Välkommen till Ödestugu förskola. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Ödestugu, Lilla Gunghästen, Kristallen, Juvelen, Blomsterängen 1 och 2 samt Högalund, . De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde:

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Ödestugu förskola

Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö. Vi uppmuntrar barnen att vara utforskande i sitt lärande.

På Ödestugu förskola finns avdelningarna Draken för barn 1-3 år och Enhörningen för barn 3-5 år.

Kontakta oss

Ödestugu förskola
Sockenstugan
560 27 Tenhult

Avdelning

Draken & Enhörningen, telefon 036-10 30 57

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Tf. biträdande förskolechef

Lisa Wijkmark

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23