search
Sök
menu
Meny

Ödestugu förskola

Ödestugu förskola, Backsippans förskola

Välkommen till Ödestugu förskola, avdelning Backsippan. Det är en lärande förskola med barnet i centrum.

Tenhults förskoleområde

Tenhults förskoleområde består av förskolorna Ödestugu, Lilla Gunghästen, Kristallen, Smådiamanterna och Juvelen, Blomsterängen 1 och 2 samt Högalund, . De ligger utspridda i Tenhult och Ödestugu.

Tenhults förskoleområde:

  • Har en verksamhet som bygger på forskning och väl beprövad erfarenhet
  • Har en engagerad och kunnig personal som är väl medveten om styrdokumenten
  • Erbjuder en trygg miljö där barnet kan utvecklas efter egna förutsättningar
  • Har en verksamhet där innehållet utgår från barnets egna erfarenheter, intressen och motivation
  • Har ett tematiskt arbetssätt
  • Bygger på lust och lek = grunden till barnets lärande

Backsippans förskola

På Backsippans förskola är barnen 1-5 år.

Vi strävar efter att skapa en trygg lärmiljö där barnens utveckling och lärande främjas.

Vi har ett medforskande arbetssätt och strävar efter att stödja det lustfyllda lärandet.

Under våren 2018 kommer vi att flytta in i nya lokaler.

Arbete med grön flagg

På Ödestugu förskola arbetar vi med Grön Flagg, som är både ett verktyg och en certifiering för miljöarbetet på förskolan. Under detta läsår arbetar vi med temat Hållbar utveckling.

Ingenting försvinner - allt sprider sig!

1. Återbruk

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för kretsloppets betydelse.

2. Jämställdhet

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilka spår vi lämnar hos varandra med våra attityder och handlingar och vad detta kan få för konsekvenser i framtiden. 

3. Nedskräpning

  • Vi vill genom vår verksamhet ge möjlighet till ökad förståelse för vilket ekologiskt fotavtryck vi sätter i vår omvärld.

Renoveringen av Gunghästens förskola

Nu har informationen kommit och rivning av Gunghästens förskola startar Tisdagen den 27 februari 2018.

De som river har fått i uppdrag att vara aktsamma och ha regelbunden kontakt med personalen på Lilla Gunghästen.

Rivningen kommer att pågå i ca. 1 månad och efter rivningen påbörjas byggnationen.

Om ni har frågor ring :

Förskolechef
Sinikka Sandberg, 036- 10 30 35

Biträdande Förskolechef
Sara Jonsson, 036-10 34 83

Kontakta oss

Ödestugu förskola
Sockenstugan
560 27 Tenhult

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Sinikka Sandberg

036-10 30 35

Biträdande förskolechef

Sara Jonsson

036-10 34 83

Specialpedagog

Rose-Marie Nilsson

072-532 41 23


Avdelning

Telefon

Backsippan

036-10 30 57