search
Sök
menu
Meny
Sök

Ödestugu förskola

Ödestugu förskola sedd utifrån med en gunga i förgrunden.

Välkommen till Ödestugu förskola. Vi är en lärande förskola med barnet i centrum.

Ödestugu förskola tillhör Tenhults förskoleområde.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Grunden till ​barnets lärande ​bygger på ​lust och lek. Vi vill att alla hos oss ska känna trygghet och tillhörighet i Tenhults förskoleområde – Tenhörighet. Vårt omsorgsarbete värderar vi högt, vi satsar mycket på att möta varje familj och barn utifrån just deras förutsättningar och behov. I vår värld är ett omsorgsfullt bemötande​ både ett förhållningssätt​ och ett demokratiarbete​. Vi prioriterar att individanpassa undervisningen i vår verksamhet och vi synliggör barnens goda handlingar.

Undervisningen i vår verksamhet utgår från våra styrdokument, Skollagen, Läroplanen för förskolan och Barnkonventionen. Just nu deltar vi, tillsammans med alla förskolor i Jönköpings kommun och andra kommuner i Sverige, i ett forskningsprogram kopplat till Malmö universitet som heter “Flerstämmig undervisning i förskolan”. Genom detta programmet får vi möjlighet att prova undervisningsupplägg utifrån olika teoretiska ingångar.

I Tenhults förskoleområde har vi sedan flera år tillbaka ett gemensamt tema på alla förskolor som kallas Hållbar Framtid. Vi arbetar medvetet för att stärka och utveckla vår ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet på alla plan. Inom temat Hållbar Framtid arbetar vi med många olika projekt, både tillsammans med barnen och för personalen. Vi använder bland annat Grön Flagg som utvärdering i vårt miljöarbete och alla våra förskolor är certifierade.

Några av projekten med barngrupperna utgår från barnens intresse av naturen eller olika djur, andra om solidaritet och identitetsskapande. Vi har haft projekt där vi undersökt olika kretslopp, vårt ekologiska fotavtryck och enklare kemiska processer. Språk och matematik är ämnen som genomsyrar undervisningen på många sätt, vidare är rörelseglädje och skapande av olika slag en självklar del i verksamheten.

Du som vårdnadshavare

I Läroplanen för förskolan 2018 står det att: “För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”. Detta är något vi arbetar med hela tiden och i den dagliga kontakten med er vårdnadshavare.

På Tenhults förskoleområde finns ett föräldraforum där rektor, personalrepresentanter och föräldrarepresentanter träffas fler gånger per termin och diskuterar olika frågor och dilemman.

Utvecklingssamtal anordnas minst en gång per termin och föräldramöte erbjuds oftast under höstterminen.

Avdelningar

Draken, 1-3 år

Enhörningen, 3-5 år

Kost och måltider

Det är under barn- och ungdomsåren som våra matvanor grundläggs. Därför är det viktigt att den mat som serveras på förskolan är god och näringsriktig och följer livsmedelslagens krav. Kostorganisationen arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn. Maten som serveras på våra förskolor har lagats av utbildade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och de gällande riktlinjerna för växande barn. Vi ställer hårda krav på våra upphandlade livsmedel vilket innebär att vi har god kvalitet på maten.

Matsedel finns i Vklass och/eller appen Skolmaten.

Skolmåltid och mat i förskolan

Maten till Ödestugu förskola lagas i Ödestugu skolas kök.

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen
Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba på utbildningsförvaltningen

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Tenhults förskoleområde är ett förskoleområde med barnet i centrum. Vi arbetar just nu med Hållbar framtid och vad det kan innebära ur många olika perspektiv.
Kontakta förskolechef om du är intresserad av att jobba hos oss.

Projekt

Ett återkommande evenemang hos oss är ”Ljusmanifestation för alla barns rätt” som hålls på torget i Tenhult. I samverkan med bland annat Pingstliljans förskola, dagbarnvårdarna och Ica, brukar vi fira Barnkonventionens dag i november, genom att manifestera alla barns rätt med hjälp av barnens egengjorda ljuslyktor, sång och tal.

Personalen har under de senaste åren medverkat i projektet Giftfri förskola, där medvetenheten kring våra material, leksaker och lokaler har ökat. Vi har rensat och bytt ut plastsaker och annat giftigt material. När vi köper in nya saker är vi noga med att det är giftfritt och miljövänligt.

Tenhults förskoleområde medverkar i nätverk tillsammans med andra förskolor kring hållbar utveckling både i Jönköpings närområde, samt södra Sverige. Här träffar vi olika experter inom hållbarhetsfrågor som ger oss en fördjupning inom ämnet. I dessa nätverksmöten får vi möjlighet att stötta, inspirera och utveckla varandra vidare som nyfikna pedagoger.

Kontakta oss

Ödestugu förskola
Sockenstugan
560 27 Tenhult

Avdelning

  • Draken/Enhörningen, telefon 036-10 30 57

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Helena Klasson

036-10 22 27

Biträdande rektor

Jenny Bernhardsson

036-10 31 18

Specialpedagog

Maria Knutsson

072-5324123

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.