search
Sök
menu
Meny

Inloggning till skolans och förskolans e-tjänster

Här kan du som är vårdnadshavare, elev eller lärare logga in på Vklass och Barnwebben med e-legitimation eller mobilt bankID.

I Barnwebben ansöker du om plats i förskola och fritidshem.

I lärplattformen Vklass får du en överblick över ditt barns studier i skolan och aktiviteter runt ditt barn i förskolan.

Barnwebben: ansökan om barnomsorgsplats, schemaändring

I Barnwebben ansöker du om plats i förskola och fritidshem. Behöver du göra schemaändringar som påverkar din avgift (över eller under 15 h) kontaktar du din barn- och elevadministratör. Observera att schemaändringar som innebär förändrad avgift ska anmälas direkt till barn- och elevadministrationen.

Inloggning till Barnwebben för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratör

Vklass: inloggning, app, byte av lösenord

I lärplattformen Vklass får du som vårdnadshavare en överblick över ditt barns studier i skolan och/eller aktiviteter runt ditt barn i förskolan.

I Vklass kan du som är vårdnadshavare kommunicera med lärare och annan personal på skolan. Du kan se ditt barns lektioner och närvaron på dessa samt mycket mer. Vklass är också platsen där du lämnar in dina uppdaterade tider för fritidshemmet och förskolan, det som tidigare hanterades genom skriftlig inlämning av omsorgstider.

Vilken information som syns beror på vad skolan valt att lägga in i Vklass.

Inloggning till Vklass för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

App för Vklass

Du kan nå Vklass via en app som du laddar ned till din mobiltelefon eller surfplatta. Via appen når du enkelt daglig information (inte elevdokumentation och omdömen). Du som är vårdnadshavare ska ha fått ett personligt brev med inloggning som du behöver för att kunna nå Vklass via appen.

För att nå detaljerad information, exempelvis elevdokumentation och omdömen, krävs inloggning med exempelvis mobilt bankID.

Du kan nå Vklass via en app som du laddar ned till din mobiltelefon eller surfplatta. Via appen når du enkelt daglig information (inte elevdokumentation och omdömen). Du som är vårdnadshavare ska ha fått ett personligt brev med inloggning som du behöver för att kunna nå Vklass via appen.

För att nå detaljerad information, exempelvis elevdokumentation och omdömen, krävs inloggning med exempelvis mobilt bankID.

Översikt över funktioner i Vklass för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Byte av lösenord i appen för Vklass

Om du vill beställa ett nytt lösenord för att kunna logga in i Vklass via appen kan du göra det här.

Vklass: närvaro i förskolan, schema m.m.

Vi använder närvarofunktionen i Vklass på de kommunala förskolorna. Vårdnadshavaren ansvarar för att lägga in barnets grundschema i Vklass, göra tillfälliga ändringar och i övrigt se till att hålla schemat uppdaterat och aktuellt.

Ändrar du tid så barnets snittid överstiger 15 timmar behöver du anmäla detta direkt till din barn- och elevadministratör, se länk nedan. Det samma gäller om du permanent ändrar närvaron så att snittiden understiger 15 timmar. Detta för att din avgift ska bli rätt.

Inloggning till Vklass för vårdnadshavarelänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratör

pdf: Vklass - information om närvaro/schema i förskolanöppnas i nytt fönster (pdf, 225.8 kB)

Vklass - instruktion för att lägga omsorgsschemalänk till annan webbplats

Vklass: inloggning för personal i Vklass

På arbetsplatsen
Personal på arbetsplatsen loggar in via intranätet, se boxen Mina system och tjänster. Du som inte har intranätet som startsida i din webbläsare, har istället en ikon på skrivbordet i datorn som går direkt till intranätet.

Hemifrån
Personal som vill logga in hemifrån till olika system gör det via länken "Medarbetare" i det ljusblå fältet längst ner på alla sidor på jonkoping.se.

Om du scrollar ner här så hittar du länken nere till höger i det ljusblå fältet allra längst ner på sidan.

Användning av två eller flera mobila bank-idn på iPad och smarta telefoner

Ipad och smarta telefoner kan bara hantera inloggning med en individs mobila bank-id genom appen. Två eller flera personer kan inte alltså inte logga in med sina mobila bank-id från samma iPad. (Detta gäller dock inte Samsung Tab i de fall om man har installerat olika användarkonton på plattan)