Inloggning för elever

Här kan du som är elev logga in till olika verktyg som du behöver i ditt skolarbete. Här får du också tips och råd kring distansundervisning.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär att undervisning sker när lärare och elev inte befinner sig på samma plats. Ofta sker den via informations- och kommunikationsteknik.

För distansundervisning rekommenderar utbildningsförvaltningen Microsoft Teams. Din skola ansvarar för att Teams finns tillgängligt för dig på den enhet du använder.

Om det blir aktuellt med distansundervisning under läsåret 2020/2021 får du information från din skola.

Frågor och svar för dig som studerar på distans

Skriftliga instruktioner för hur du gör för att delta i distansundervisning

Här hittar du skriftliga manualer för hur du kan jobba med Teams från dator, surfplatta och/eller smart mobiltelefon.

Manualer för dator

Börja med Teams i skoldator Pdf, 312.1 kB.

Logga in i Office365 från en privat dator Pdf, 516 kB.

Ladda ner Teams till en privat dator och elev PC Pdf, 156 kB.

Manualer för surfplatta och mobiltelefon

Börja med teams på en surfplatta du fått av skolan Pdf, 353.2 kB.

Ladda ner appen Teams på en privat surfplatta Pdf, 636.4 kB.

Senast granskad/publicerad: