search
Sök
menu
Meny

Resursenheter för elever i behov av extra stöd

Det finns tre resursenheter i Jönköpings kommun. De heter Dalen, Rocksjön och Stationen. Resursenheterna finns för elever som behöver mycket hjälp och stöd i skolan.

Här får eleven undervisning men också möjlighet till olika behandlingsinsatser från socialtjänsten, t.ex. familjestöd.

På resursenheten finns lärare med specialpedagogisk kompetens, fritidspedagoger och behandlare från socialtjänsten. Placeringen på en resursenhet är tidsbegränsad och sker i samråd med vårdnadshavarna.

Målsättningen är att eleven så snart som möjligt ska komma tillbaka till sin hemskola. Hemskolans rektor behåller därför ansvaret för eleven under placeringen.

Resursenheterna finns på tre platser i kommunen

  • Resursenhet Dalen ligger i Hovslätt
  • Resursenhet Rocksjön i centrala Jönköping
  • Resursenhet Stationen i Huskvarna
  • Resursenhet Jusö på söder i Jönköping


Kontaktuppgifter

Resursenhet

Adress

Telefon

Dalen

Ängsforsvägen 2

556 28 Jönköping

036-10 34 92

Stationen

Majgatan 1

561 33 Huskvarna

036-10 39 53

Rocksjön

ED gymnasiet

Föreningsgatan 2

553 21 Jönköping

036-10 66 38

Jusö

Brahegatan 46
553 34 Jönköping

073-057 39 84

073-056 92 16


Kontakt

Eva Strandéus
Chef
Tfn 036-10 56 73

Peter Sjöstedt
Biträdande chef
Tfn 036-10 56 78