search
Sök
menu
Meny
Sök

Skolskogar

En samlingsplats med bänkar och bord under tak.

En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för utomhuspedagogik eller för att bara vara ute. Jobbar du på en skola eller förskola och vill starta en skolskog? Vem kan du får råd av? Vilka behöver du kontakta?

Visst skulle det vara kul om varje skola eller förskola hade tillgång till en skolskog i närområdet!

Syftet är att barnen ska

  • få kunskaper och känsla för naturen
  • lära sig ta ansvar för sin närmiljö
  • öka förståelsen för sammanhangen i naturen
  • se betydelsen av vistas i naturen för att må bra både fysiskt och psykiskt.

Överenskommelse med markägaren

Oftast skapar man en skolskog på kommunal mark, men ibland kan det ske på privat mark. Det viktigt med en skriftlig överenskommelse innan man skapar sin skolskog.

I överenskommelsen får skolan eller förskolan rätt att använda marken utöver vad allemansrätten säger. Samtidigt tar skolan eller förskolan ansvaret att förmedla allemansrätten till barnen. I en skolskog har man rätt att till exempel

  • ordna eldplatser och samlingsplatser
  • sätta upp fågelholkar och fasta skyltar, till exempel för att markera stigar
  • bygga vindskydd och andra enklare anordningar av naturmaterial, till exempel kojor
  • fälla enstaka träd upp till 5 centimeter i diameter på stubben, till exempel hugga julgran till skolan
  • plantera träd och buskar eller göra mindre odlingar

Markägaren ansvarar för skötseln av skolskogen enligt skötselplan. Där ingår att avverka träd som kan vara faror och hinder för skolans eller förskolans verksamhet. Markägaren kan också göra de åtgärder som beskrivs i skogsbruksplanen. Markägaren ska ge information och ge skolan eller förskolan möjlighet påverka i god tid inför sådant arbete. Markägaren får inte avverka för produktionsmål.

Kontakta kommunens skogsförvaltare

Har du funderingar kring skolskogar så hör av dig till kommunens skogsförvaltare Joakim Frick. Skolskogen är en del att verkställa det friluftspolitiska målet ”Ett rikare friluftsliv i skolan” men även den satsning på rörelse som pågår inom utbildningsförvaltningen.

Läs mer om utomhuspedagogik – lära ute