search
Sök
menu
Meny

Surfplatta och dator i förskola och skol

Illustrationer av en bärbar dator och en surfplatta.

Inom förskola och skola jobbar vi med digitalisering för att hitta nya sätt att lära och öka motivation. Varje elev i skolan ska ha likvärdig tillgång till digitala enheter för lärande. Under sin skoltid får därför alla låna en dator eller surfplatta – En till en.

Jönköpings kommun vill skapa moderna, motiverande och kreativa miljöer för elever i skolan. Eleven ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information.

En digital enhet till alla elever – En till en

För att varje elev ska ha likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande får alla elever under sin skoltid låna en egen dator eller surfplatta (En till en). Den digitala enheten ska fungera som ett komplement till övriga läromedel. Datorn eller surfplattan lånas under tre år och byts ut i årskurs fyra, årskurs sju samt år ett på gymnasiet.

Att tänka på med den digitala enheten

  • Enheten är omtålig. Var försiktig med den.
  • Enheten är stöldbegärlig. Den ska alltid finnas under uppsikt eller i gödkänd förvaring på skolan, till exempel elevskåp.
  • Efter skoldagen tar eleven i regel med enheten hem. Årskurs 1-3 i grundskolan förvarar enheten på skolan även efter skoltid.

Vart vänder jag mig om problem uppstår med den digitala enheten?

Grundskola

Varje grundskola har en IT-administratör som eleven ska vända sig till om problem uppstår.

Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan vänder du dig till skolans gymnasietekniker.

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Vad händer om enheten skadas eller förloras?

  1. Anmäl skadan eller förlusten till IT-administratören/gymnasieteknikern på skolan.
  2. IT-administratören/gymnasieteknikern gör en skade- eller förlustanmälan.
  3. Anmälan hanteras centralt inom utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om eleven inte har hanteras enheten korrekt.

Kontakt

Claes Axelsson
IT-strateg
utbildningsförvaltningen