Surfplatta och dator i förskola och skola

Illustrationer av en bärbar dator och en surfplatta.

Här finns information till vårdnadshavare om hur förskola och skola jobbar med digitalisering, bl.a. genom utlån av dator eller surfplatta till alla elever.

Inom förskola och skola jobbar vi med digitalisering för att hitta nya sätt att lära och öka motivation. Vi vill skapa moderna, motiverande och kreativa miljöer för elever i skolan. Eleven ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information.

En digital enhet till alla elever – En till en

För att varje elev ska ha likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande får alla elever under sin skoltid låna en egen dator eller surfplatta (En till en). Den digitala enheten ska fungera som ett komplement till övriga läromedel. Datorn eller surfplattan lånas under tre år och byts ut i årskurs fyra, årskurs sju samt år ett på gymnasiet.

Att tänka på med den digitala enheten

  • Enheten är ömtålig. Var försiktig med den.
  • Enheten är stöldbegärlig. Den ska alltid finnas under uppsikt eller i godkänd förvaring på skolan, till exempel elevskåp.
  • Efter skoldagen tar eleven i regel med enheten hem. Årskurs 1-3 i grundskolan förvarar enheten på skolan även efter skoltid.

Vart vänder jag mig om problem uppstår med den digitala enheten?

Varje grund- och gymnasieskola har en IT-administratör som eleven ska vända sig till om problem uppstår. Respektive skola informerar om vem hen är.

Vad händer om enheten skadas eller förloras?

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Om en skada uppstår ber vi dig göra följande:

  1. Anmäl skadan eller förlusten till IT-administratören/gymnasieteknikern på skolan.
  2. IT-administratören gör en skade- eller förlustanmälan
  3. Enheten repareras eller ersätts.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om eleven inte har hanterat enheten korrekt.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Claes Axelsson
IT-strateg
utbildningsförvaltningen