search
Sök
menu
Meny

Surfplatta och dator i förskola och skola

Inom förskola och skola jobbar vi med digitalisering för att hitta nya sätt att lära och öka motivation. Varje elev i skolan ska ha likvärdig tillgång till digitala enheter för lärande. 

Jönköpings kommun vill skapa moderna, motiverande och kreativa miljöer för elever i skolan. Eleven ska ha de bästa förutsättningarna att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, se möjligheter, förstå risker och kunna värdera information. För att varje elev ska ha likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande lånar utbildningsförvaltningen ut surfplattor och datorer till eleverna.

En digital enhet till en elev

Inom grundskola och gymnasieskola lånar vi ut en surfplatta eller dator till eleven för att använda vid lärandet.

Att tänka på med den digitala enheten

  • Enheten är omtålig. Var försiktig med den.
  • Enheten är stöldbegärlig. Den ska alltid finnas under uppsikt eller i gödkänd förvaring på skolan, till exempel elevskåp.
  • Efter skoldagen tar eleven i regel med enheten hem. Årskurs 1-3 i grundskolan förvarar enheten på skolan även efter skoltid.

Var vänder jag mig om problem uppstår med den digitala enheten?

Grundskola

Varje grundskola har en IT-administratör som eleven ska vända sig till om problem uppstår.

Gymnasieskola

Inom gymnasieskolan vänder du dig till skolans gymnasietekniker.

Skolan arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att förebygga skador på eller förlust av den digitala enheten, men ibland kan det inträffa oönskade händelser.

Vad händer om enheten skadas eller förloras?

  1. Anmäl skadan eller förlusten till IT-administratören/gymnasieteknikern på skolan.
  2. IT-administratören/gymnasieteknikern gör en skade- eller förlustanmälan.
  3. Anmälan hanteras centralt inom utbildningsförvaltningen.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig om eleven inte har hanteras enheten korrekt.

Kontakt

Claes Axelsson
IT-strateg
utbildningsförvaltningen