Vård och omsorg, vuxenutbildning

En man i närbild med en blodtrycksmätare på armen.

Inom vuxenutbildningen i Jönköping finns en utbildning inom vård- och omsorg. Det är ett nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. 

Vill du arbeta med människor? Har du lätt för att sätta dig in i andras situationer? Då kan omvårdnadsutbildningen vara något för dig. Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som undersköterska.

Vuxenutbildningen i Jönköping är certifierad inom vård – och omsorgscollege, och efter utbildningen kan du få ett vård- och omsorgsdiplom. Det visar att du har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Utbildningsstart:
Klass: januari, mars, augusti och oktober
Flex: alla kursstarter under året

Ansökningsperiod: Se länk nedan

Läs mer om ansökningsperioder och studiestarter

Utbildningslängd: Ca 75 veckor

Studieform: Klass och flex
I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) på totalt 15 veckor, 5 veckor vid 3 olika tillfällen. Inför APL ska den studerande visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret.

Förutsättningar för att kunna studera på utbildningen:
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande nivå.

Har du frågor? Kontakta:

Studievägledning för vuxna

Utbildningsinnehållet förändrat

Sedan den 1 juli 2021 är utbildningen omarbetad med nya kurser och nytt kursinnehåll. Har du äldre kurser får du mer information om hur de motsvarar i de nya kurserna när du har blivit antagen till utbildningen.

Utbildningsinnehåll

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSK02

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Komvuxarbete inom Vård- och omsorgsprogrammet

KVARVO

100

Svenska 1 *

SVESVE01

100

Svenska som andra språk 1*

SVASVA01

100

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50Totalt

1500 poäng

* Du väljer en utav kurserna; Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1.

Senast granskad/publicerad: