Betyg från vuxenutbildning, beställning

Här kan du beställa betyg från vuxenutbildningen i Jönköping.

För att få kursbetyg ansöker du genom formuläret här nedanför.

Betyg från annan kommun eller betyg från gymnasieskolan beställs genom den skola där studierna genomförts.

När du har läst klart alla kurser som krävs för att kunna skapa ett/en slutbetyg/gymnasieexamen vänligen tag kontakt med studie-och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.
Studie-och yrkesvägledaren kommer då att gå igenom så att allt stämmer för att sedan skapa dokumentet.

Om du läser flera kurser/en yrkesutbildning, vänligen vänta med att göra en betygsbeställning tills alla kurser är avklarade och betygsatta.

Studerar du inte hos oss för tillfället men vill ha ett slutbetyg/gymnasieexamen utfärdat, vänligen skicka ett mejl till vagledningscentrum@jonkoping.se. En studie-och yrkesvägledare kommer sedan att ta kontakt med dig för vidare planering/skapande av dokument.

Betyget skickas med post 1-2 veckor efter att vi har mottagit beställningen. 

Ansökan om betygsdokument
Skriv namnet på kurserna i rutan:

De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka handlingarna till dig. Därefter raderas uppgifterna.

Senast granskad/publicerad: