search
Sök
menu
Meny

Bostäder och offentliga lokaler

Här hittar du länkar till webbplatser som tar upp ekonomiska, juridiska och allmänna frågor kring boende.

Allmänna frågor kring boende

Boende. Boverkets webbplats med allmänna frågor kring boende.
Webbplats: https://www.boverket.se/sv/boende/länk till annan webbplats

Adressändring. När du flyttar behöver du anmäla ny adress.
Webbplats:  https://www.adressandring.se/privatpersonlänk till annan webbplats

Hyresgästföreningens nättidning. Med lokal information.
Webbplats:  http://www.hemhyra.se/jonkopinglänk till annan webbplats

Information om Sverige. Länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända. Se kategorin Leva & bo.
Webbplats: www.informationsverige.se/Svenska/Leva-och-bo/Sidor/Start.aspxlänk till annan webbplats

Folkbokföring. När du ska flytta behöver du göra en flyttanmälan till Skatteverket.
Webbplats: www.skatteverket.se/privat/folkbokforinglänk till annan webbplats

Juridiska frågor kring boende

Hyreslagen. Kapitel 12 i Jordabalken. Lag som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. 
Webbplats: www.riksdagen.se. Jordabalken, se kapitel 12länk till annan webbplats.

Hyresnämnden. Hyresnämnden är en instans inom Sveriges domstolar. Det finns åtta hyresnämnder i landet, geografiskt uppdelade. Hyresnämnderna kan hjälpa till vid olika konflikter med din hyresvärd.
Webbplats: www.hyresnamnden.se/länk till annan webbplats

Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst. Information på kommunens webbplats, om hyresskuldrådgivning m.m.
Webbplats: www.jonkoping.se, Ekonomi och försörjningsstöd

Ekonomiska frågor kring boende

Hallå Konsument.  En sida från Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter.
Webbplats:  www.hallakonsument.se/länk till annan webbplats

Kommunens rådgivning, vid risk för uppsägning.
Webbplats: www.jonkoping.se, Hyresskuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivning.
Webbplats:  www.jonkoping.se, Budget- och skuldrådgivning

Hyresgästernas egen intresseorganisation. Är behjälpliga om du är medlem
och behöver stöd i en fråga om ditt boende. Är också med i hyresförhandlingar
när det gäller hyrornas nivåer och försöker påverka boendefrågor i
stort och i smått.
Webbplats: www.hyresgastforeningen.selänk till annan webbplats

Krav på inkomster från hyresvärdar i Jönköpings län. Lista på Hyresgästföreningens webbtidning.
Webbplats: www.hemhyra.se/riks, Värdarnas krav i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Hyresvärdars bedömning av skulder vid bostadssökande. Hyresgästföreningens webbtidning. Webbplats:  www.hemhyra.se/riks, Så bedöms skulder i Jönköpings länlänk till annan webbplats

Tips, hur du kan försöka bli av med skulder. Hyresgästföreningens webbtidning.
Webbplats: www.hemhyra.se/riks, Så blir du skuldfrilänk till annan webbplats

Hyresvärdars krav på borgensman. Hyresgästföreningens webbbtidning, för Kalmar. Webbplats: www.hemhyra.se/kalmar, Många värdar i Småland kräver borgensman vid skuldlänk till annan webbplats

Student

Hitta boende via Jönköpings studentkår.
Webbplats: www.jonkopingsstudentkar.se/studentnytta, Hitta boendelänk till annan webbplats

Hitta boende via Jönköping University.
Webbplats: http://ju.se/studera/bli-student-pa-jonkoping-university/hitta-boende.htmllänk till annan webbplats