search
Sök
menu
Meny

Avslutade markanvisningar

När en markanvisning antagits och tilldelats av tekniska nämnden är markanvisningen avslutad. Dock följer massa spännande jobb med att förverkliga projektet!

Här nedan finner du de markanvisningar som har tilldelats och alltså står inför byggstart och i vissa fall redan är klara.

Barnarp, Höstljungstigen

Markanvisningen tilldelades Svensk Husproduktion AB för byggnation av seniorbostäder omfattande 6 radhus med upplåtelseform äganderätt.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdigt 2019.

Illustrationsbild, Barnarp, Höstljungstigen (pdf, 17 MB)

Området

Markanvisningsområdet är beläget i samhället Barnarp som ligger ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Aktuell exploateringsfastighet, Barnarp 11:41, som nu ska markanvisas är 2150 m².

Drättinge, Kaxholmen

Markanvisningen tilldelades Gullmanders Arkitikter & Ingenjörer för byggnation av 7 kedjehus med upplåtelseform äganderätt och två flerbostadshus innehållande totalt 24 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt

Byggnation pågår och bostäderna beräknas vara klara etappvis med start 2020.

Illustrationsbild Drättinge, Kaxholmen

Området

Drättinge ligger i sydöstra delen av Kaxholmen i anslutning till Nyodlingsvägen och Tunnlandsvägen. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. Markanvisningsområdet är omgärdat av jordbruksmark i sydost, natur- och skogsområde i norr och i sydväst gränsar området till ett villaområde.

Ekhagen 2:1 (studentbostäder)

Markanvisningen tilldelades Laborma för byggnation av ca 320 studentlägenheter med upplåtelseform hyresrätt.

Byggstart är beräknat till hösten 2020.

Illustrationsbild Ekhagen 2:1 (studentbostäder)

Området

Området är beläget på den västra delen av Ekhagen i Jönköping, nära handelsområdet Asecs, söder om E4:an. Till centrala Jönköping är det ca 4 km. Ekhagen är omgivet av grönområden och består av en blandad bebyggelse i form av villor, flerbostadshus, kontor samt industritomter.

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. För markanvisningen hade kommunen en tydlig miljöprofil för att skapa ett hållbart område med hög miljöambition.

Ekhagen Jära, Koriandervägen

Markanvisningen tilldelades Byggkompaniet för byggnation av 12 radhus med upplåtelseform äganderätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2018.

Illustrationsbild Ekhagen Jära (radhus)

Området

Ekhagen är ett stort bostadsområde som ligger ca 4 km sydost om Jönköpings stadskärna och består av villaområden och flerbostadshus. Vid foten av det vackra naturreservatet Bondberget och nedanför den populära Järabacken ligger aktuellt område som kommunen nu inbjuder till byggnation.

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Det aktuella området består av gräsbeväxt åkermark som kommer tas i anspråk för bostadsändamål.

Fagerslätt Östra, flerbostadshus

Markanvisningen tilldelades APP Properties AB för byggnation av flerbostadshus för 50 hyresrätter i fyra punkthus.

Byggstart är beräknat till hösten 2020.

Illustrationsbild, Fagerslätt Östra

Området
Markanvisningsområdet är beläget i östra delen av Fagerslätt utmed Hakarpsvägen ca 12 km från Jönköpings centrum. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till området finns befintlig bebyggelsestruktur som ligger väster om Hakarpsvägen och utgörs av ett radhus- och villaområde samt ett punkthus på 6 våningar.

Flahult etapp 2

Markanvisningen tilldelades EREIM för byggnation av 29 par- och radhus med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdigt 2019. 

Illustrationsbild Flahult etapp 2 (pdf, 775.3 kB)

Området

Området är beläget inom Flahult (Norrahammar) ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Exploateringsområdet ligger inom etapp 2 för utbyggnaden av Flahult, vid Läkeörtsvägen.

Exploateringsområdet är totalt 10 270 m²  och inom området planeras byggnation av grupphus.

Kungsängen, kvarter A

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av 78 hyresrätter och 4-5 lokaler.

Byggnationen påbörjades hösten 2019 och bostäderna beräknas vara klara våren 2021.

Illustraionsbild Kungsängen kvarter A

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter C1

Markanvisningen tilldelades GBJ Bygg för byggnation av 52 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2018. 

Illustrationsbild Kungsängen kvarter C1öppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter C2

Markanvisningen tilldelades Hökerum Bygg för av byggnation av 55 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 20186 och var färdigt 2017. 

Illustrationsbild Kungsängen kvarter C2öppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter D

Markanvisningen tilldelades Essem Care för byggnation av 52 bostadsrätter, vårdcentral och kommerisella lokal.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2019. 

Illustrationsbild Kungsängen kvarter Döppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter E

Markanvisningen tilldelades Kungsportskyrkan för byggnation av totalt 45 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2014 och var färdigt 2016. 

Illustrationsbild Kungsängen kvarter Eöppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter F

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av 61 hyresrätter och 1 lokal.

Byggnationen påbörjades hösten 2019 och bostäderna beräknas vara klara sommaren 2021.

Illustraionsbild Kungsängen kvarter F (pdf, 1 MB)

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G1

Markanvisningen tilldelades PEAB för byggnation av för byggnation av ca 40 bostadsrätter.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G1

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G2

Markanvisningen tilldelades House Of Nordic Projektutveckling AB för byggnation av 7 radhus/parhus.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G2

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter G3

Markanvisningen tilldelades Willhem AB för byggnation av för byggnation av ca 50 hyresrätter.

Byggstart är beräknat till hösten/vintern 2020.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter G3

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H1

Markanvisningen tilldelades Skeppsviken AB för byggnation av 15 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2018. 

Illustrationsbild Kungsängen kvarter H1öppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H2

Markanvisningen tilldelades BSV arkitekter & ingenjörer för byggnation av ca 30 smålägenheter men då markanvinsingen återlämnades så har avtal tecknats med Vätterhem för byggnation av ca 25 hyrerätter fördelat på två huskroppar inom gällande detaljplan.

Byggnationen påbörjades 2019 och beräknas vara färdiga våren 2020.

Illustrationsbild Kungsängen kv. H2

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter H3

Markanvisningen tilldelades Gullmanders arkitekter och ingenjörer AB för byggnation av 5 radhus.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2017.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter H3öppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter I

Kvarteret innehåller en kommunal förskola för ca 120 barn.

Byggnationen påbörjades 2018 och var färdigt 2019.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter Iöppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter J och K

Markanvisningen tilldelades Blue Wall Construction AB för byggnation av ca 45 hyresrätter.

Byggstart är beräknad till våren 2020.

Illustrationsbild Kungsängen kvarter J och K

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter L

Markanvisningen tilldelades Ditt nya hem i mellansverige AB för byggnation av 17 radhus i bostadsrättsform.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2018.

Illustration Kungsängen kvarter L

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter M

Markanvisningen tilldelades GBJ Bygg AB för byggnation av 24 bostadsrätter.

Byggnationen påbörjades 2016 och var färdigt 2017.

Illustration Kungsängen kvarter Möppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 700 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som mindre centrumbildning. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Månsarp område C, Månsarp 1:456

Markanvisningen tilldelades Brechensbauer Design Group AB för byggnation av 15 radhus med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggstart är beräknad till våren 2020.

Illustrationsbild Månsarp område C

Området

Området är beläget i södra delarna av Månsarp, ca 2 mil söder om Jönköping och ca 3 km söder om Taberg. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde. I anslutning till området finns befintligbebyggelse så som villaomåde.

Detaljplanens syfte är att inom hela planområdet möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse. Planen möjliggör byggnation av flerbostadshus, grupphus samt friliggande enbostadshus, totalt ca 70 bostäder.

Samset/Åsen, Orgeln 1

Markanvisningen tilldelades FB Bostad för byggnation av 9 stadsradhus och flerbostadshus innehållande 50 lägenheter med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2019.

Illustrationsbild Orgeln, Samset/Åsen (pdf, 176.3 kB)

Området

Området är vackert beläget uppe på höjderna i västra Jönköping. Planområdet ligger mellan Västerleden och Klockarpsvägen ca 3 km väster om Jönköpings centrum. 

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Exploateringsområdet begränsas i norr av bostadsbebyggelse från tidigare exploatering. I söder fortsätter ett förhållandevis plant jordbrukslandskap med inslag av lövskog och i väster höjer sig terrängen upp mot en skogsbevuxen höjdrygg. Områdets naturvärde är påtagligt och dess närhet till skog ger goda rekreationsmöjligheter för både yngre som äldre.

Samset/Åsen, Operan 1

Markanvisningen tilldelades Nivika för byggnation av flerbostadshus innehållande 66 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt.

Byggnationen påbörjades 2017 och var färdigt 2019.

Illustrationsbild Operan, Samset/Åsen

Området

Området är vackert beläget uppe på höjderna i västra Jönköping. Exploateringsområdet ligger mellan Västerleden och Klockarpsvägen ca 3 km väster om Jönköpings centrum. 

Området finns med i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett utbyggnads- och förtätningsområde. Planområdet begränsas i norr av bostadsbebyggelse från den första planetappen. I söder fortsätter ett förhållandevis plant jordbrukslandskap med inslag av lövskog och i väster höjer sig terrängen upp mot en skogsbevuxen höjdrygg. Områdets naturvärde är påtagligt och dess närhet till skog ger goda rekreationsmöjligheter för både yngre som äldre.

Önskemålet, Råslätt

Markanvisningen tilldelades FB Bostad i Göteborg för byggnation av ca 80 bostadsrätter.

Byggstart är beräknat till hösten 2020.

Illustrationsbild Önskemålet, Råslätt.

Området

Markanvisningsområdet är beläget i stadsdelen Råslätt som ligger ca 5 km söder om Jönköpings centrum.

Den gällande detaljplanen medger byggnation av bostäder med 3-5 våningar med möjlighet till bokaler med mindre verksamheter i bottenvåning.

Området återfinns i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP, som ett lämpligt utbyggnadsområde.