search
Sök
menu
Meny

Avslutade markanvisningar

När en markanvisning antagits och tilldelats av tekniska nämnden är markanvisningen avslutad. Dock följer massa spännande jobb med att förverkliga projektet!

Här nedan finner du de markanvisningar som har tilldelats och alltså står inför byggstart och i vissa fall redan är klara.

Kungsängen, kvarter A

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av för byggnation av 78 hyresrätter och 4-5 lokaler.

Byggstart är beräknat till andra halvåret 2018

Illustraionsbild Kungsängen kvarter Aöppnas i nytt fönster (pdf, 928.8 kB)

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 500 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som en livsmedelsbutik. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter F

Markanvisningen tilldelades Nivika Fastigheter AB för byggnation av för byggnation av 61 hyresrätter och 1 lokal.

Byggstart är beräknat till 2019

Illustraionsbild Kungsängen kvarter Föppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 500 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som en livsmedelsbutik. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Fagerslätt Östra

Markanvisningen tilldelades Götenehus AB för byggnation av 9 radhus med upplåtelseform äganderätt.

Byggstart är beräknat till våren 2019 och beräknas preliminärt vara färdigt hösten 2019.

Illustrationsbild Fagerslätt Östra, Stensholm 1:770öppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Området

Markanvisningsområdet ligger inom Fagerslätt Östra och fastigheten Stensholm 1:770 har en areal på ca 3 200 kvm. Inom området planeras för 9 radhus och detaljplanen medger byggnation i två plan. Området är utpekat i kommunens utbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram som ett lämpligt utbyggnadsområde.

Flahult etapp 2

Markanvisningen tilldelades EREIM för byggnation av 29 par- och radhus med upplåtelseform bostadsrätt.

Byggstart är beräknat till sommar 2018 och beräknas preliminärt vara färdigt hösten 2019.

Illustrationsbild Flahult etapp 2öppnas i nytt fönster (pdf, 775.3 kB)

Området

Området är beläget inom Flahult (Norrahammar) ca 10 km söder om Jönköpings centrum. Exploateringsområdet ligger inom etapp 2 för utbyggnaden av Flahult, vid Läkeörtsvägen.

Exploateringsområdet är totalt 10 270 m²  och inom området planeras byggnation av grupphus.

Kungsängen, kvarter H2

Markanvisningen tilldelades BSV arkitekter & ingenjörer för byggnation av ca 30 smålägenheter men då markanvinsingen återlämnades så har avtal tecknats med Vätterhem för byggnation av 20-30 hyrerätter fördelat på två huskroppar inom gällande detaljplan.

Byggstart är beräknat till 2018

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 500 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som en livsmedelsbutik. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.

Kungsängen, kvarter L

Markanvisningen tilldelades Ditt nya hem i mellansverige AB för byggnation av 17 radhus i bostadsrättsform.

Byggstart är beräknad till hösten 2017 och beräknas preliminärt vara färdigt hösten 2018.

Illustration Kungsängen kvarter Löppnas i nytt fönster

Området

Området ligger vackert beläget ca 5 km öster om Jönköpings centrum och ca 3 km väster om Huskvarna centrum i anslutning till stadsdelarna Österängen, Ekhagen och Öxnehaga. Totalt sett så kommer området att inrymma cirka 500 nya bostäder samt en förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Större affärscentrum finns vid A6-området, som ligger inom cykelavstånd, ca 3 km därifrån.

Kungsängen är ett av Jönköpings hetaste områden vilket speglas av det höga intresset som varit för de tidigare markanvisningarna och bostäderna. Om man ser till planförslaget för hela Kungsängen så möjliggör det en blandad bebyggelse av såväl radhus, flerbostadshus, trygghetsboende som en livsmedelsbutik. Kommunen strävar efter att mobility management och trähusbyggnation ska tillämpas för hela området. För att uppnå dessa mål har mindre områden markanvisats successivt för att byggherrar med olika förutsättningar ska kunna lämna förslag och på så vis få en variation av bebyggelseutformningen. Kommunen strävar även efter blandade upplåtelseformer för bostadsbebyggelsen på Kungsängen.