Avgift för bygglov och anmälan

Här finns information om avgifter för bygglov och anmälan. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder.

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller anmäler. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder (pris kan variera beroende på omfattning). Vid avvikelser från detaljplan tillkommer en extra kostnad.

Avgifter för bygglov*

 • Enklare utvändig ändring: 1550 kr
 • Uppförande av mindre skylt, upp till 20 m²: 3800 kr
 • Tillbyggnad huvudbyggnad, 15 m² eller mindre: 4750 kr
 • Tillbyggnad huvudbyggnad, 16-49 m²: 8350 kr
 • Nybyggnad 50-129 m²: 20100 kr
 • Nybyggnad 130-199 m²: 26800 kr

Avgifter för anmälan*

 • Installation av eldstad: 1200 kr
 • Installation av eldstad, med rökkanal: 1600 kr
 • Installation av hiss: 2000 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, mindre: 1900 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, större: 8850 kr
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 1900 kr
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 6300 kr
 • Komplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: 1650 kr
 • Komplementbyggnad gästhus 30 m²: 5050 kr
 • Komplementbostadshus, 30 m² eller mindre: 7100 kr

Avgifter för förhandsbesked*

 • Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus: 9500 kr

*Avgifterna ovan är ungefärliga priser och baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen

Senast granskad/publicerad: