Kontrollansvarig och kontrollplan

Här finns information om att du kan behöva en kontrollansvarig och en kontrollplan för ditt projekt.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggaktör.

Den du anlitar som kontrollansvarig måste vara certifierad kontrollansvarig.

Kontrollansvariges uppgifter

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggaktören om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök.
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande till byggaktören och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Kontrollansvarig hjälper till med en kontrollplan

Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Mer information om kontrollansvarig hittar du på Boverkets webbplats:

Hitta kontrollansvarig, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver ett lov eller en anmälan. Kontrollplanen fungerar som ett kravställande dokument för att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Du kan läsa mer om kontrollplan här:

Kontrollplan, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: