search
Sök
menu
Meny

Överklaga beslut om bygglov eller anmälan

Du som vill överklaga ett bygglovsbeslut eller beslut om anmälan har tre veckor, från beslutsdatum, på dig att göra det.

Du kan överklaga om du är sökande eller om du på annat sätt är berörd av beslutet, till exempel om du är granne.

Så här överklagar du ett beslut

Det finns alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga.

När du överklagar ett beslut ska du:

  • Skicka in ett skriftligt överklagande.
  • Berätta vilket beslut som du överklagar. Skriv beslutsdatum och diarienummer.
  • Förklara vad du tycker är fel, varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du önskar.
  • Skicka med handlingar som du bedömer ha betydelse för din åsikt.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer.

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som avgör din överklagan men du skickar först in den till Jönköpings kommun som kontrollerar att din överklagan har kommit in i tid. När det är gjort lämnar vi över ärendet till Länsstyrelsen som prövar överklagan. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande.

Skicka din överklagan

Postadress: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping

E-post: bygglov@jonkoping.se