search
Sök
menu
Meny
Sök

Pågående byggärenden, e-tjänster

E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID.

Mina byggärenden

Här kan du följa ditt ärende och se allt som händer. Du kan se alla handlingar och meddelanden som kommit in eller som vi skickat ut i ärendet.

Komplettera inför beslut

Här kompletterar du din ansökan inför beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens.

Komplettera inför startbesked

Här kompletterar du som fått ett beslut eller skickat in en anmälan.

Komplettera inför slutbesked

Här kompletterar du under byggprojektets gång innan du ska begära slutbesked.

Begäran om slutbesked

Här begär du ett slutbesked när du är klar med ditt projekt.

Anmäla kontrollansvarig

Här anmäler du en kontrollansvarig till ditt pågående byggärende.

Meddelande till handläggare

Här kontaktar du din handläggare. I den här e-tjänsten kan du endast skicka textmeddelanden.

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Här tar du del av alla beslut i ärendet. Du ser även ritningar som hör ihop med beslutet.

För dig som inte har BankID:

För att söka bygglov eller göra en anmälan i våra e-tjänster behöver du BankID. Om du inte har BankID kan du söka genom att istället fylla i en blankett.

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan på blankett