search
Sök
menu
Meny

Pågående byggärenden, e-tjänster

E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID.

Mina byggärenden

Om du har ett pågående byggärende kan du följa din ansökan i e-tjänsten "Mina byggärenden". I e-tjänsten kan du hämta alla dokument digitalt, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som hänt i ärendet. Senaste händelsen visas först.

Komplettera ditt ärende

Har du fått en begäran om att komplettera något i ditt byggärende? Eller vill du själv komplettera genom att skicka in ytterligare dokument? Använd den här e-tjänsten för att göra det.

Anmäla kontrollansvarig

Vill du anmäla en kontrollansvarig till ditt befintliga byggärende? Använd den här e-tjänsten för att göra det.

Begäran om slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Använd den här e-tjänsten för att göra det.

Meddelande till handläggare

Vill du ta upp en fråga med din handläggare? Använd den här e-tjänsten för att kontakta din handläggare. Vill du skicka med nya dokument ska du i stället använda tjänsten ”Komplettera ditt ärende”.

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Via den här e-tjänsten kan du som sökande och kontrollansvarig ta del av beslut (bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked) och de ritningar som tillhör besluten.

För dig som inte har Bank-ID:

För att söka bygglov eller göra en anmälan i våra e-tjänster behöver du Bank-ID. Om du inte har Bank-ID kan du söka genom att istället fylla i en blankett.

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan på blankett