search
Sök
menu
Meny

Pågående byggärenden, e-tjänster

E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Komplettera ditt bygglovsärendelänk till annan webbplats

Anmäla kontrollansvariglänk till annan webbplats

Begäran om slutbeskedlänk till annan webbplats

Meddelande till handläggarelänk till annan webbplats

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvariglänk till annan webbplats

E-tjänster för dig som är berörd granne eller sakägare

Lämna svar vid grannhörandelänk till annan webbplats

Ta del av beslut som granne eller sakägarelänk till annan webbplats

För dig som inte har e-legitimation

För att söka bygglov eller göra en anmälan i våra e-tjänster behöver du e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du söka genom att istället fylla i en blankett.

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan på blankett

Grannvykort - beställ ritningar på din grannes ansökan

Begär ut beslut om din grannes bygglov eller förhandsbesked