search
Sök
menu
Meny

Pågående byggärenden, e-tjänster

E-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID.

Mina byggärenden

Om du har ett pågående byggärende kan du följa din ansökan i e-tjänsten "Mina byggärenden". I e -tjänsten kan du hämta alla dokument digitalt, läsa konversation med din handläggare och se noteringar om vad som hänt i ärendet. Senaste händelsen visas först.

E-tjänst: Mina byggärenden länk till annan webbplats

Komplettera ditt ärende

Har du fått en begäran om att komplettera något i ditt byggärende? Eller vill du själv komplettera genom att skicka in ytterligare dokument? Använd den här e-tjänsten för att göra det.

E-tjänst: komplettera ditt ärendelänk till annan webbplats

Anmäla kontrollansvarig

Vill du anmäla en kontrollansvarig till ditt befintliga byggärende? Använd den här e-tjänsten för att göra det.

E-tjänst: Anmäla kontrollansvariglänk till annan webbplats

Begäran om slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Använd den här e-tjänsten för att göra det.

E-tjänst: Begäran om slutbeskedlänk till annan webbplats

Meddelande till handläggare

Vill du ta upp en fråga med din handläggare? Använd den här e-tjänsten för att kontakta din handläggare. Vill du skicka med nya dokument ska du i stället använda tjänsten ”Komplettera ditt ärende”.

E-tjänst: Meddelande till handläggarelänk till annan webbplats

Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig

Via den här e-tjänsten kan du som sökande och kontrollansvarig ta del av beslut (bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked) och de ritningar som tillhör besluten.

E-tjänst: Ta del av beslut som sökande och kontrollansvariglänk till annan webbplats


E-tjänster för dig som är berörd granne eller sakägare:


Lämna svar vid grannhörande

Har du fått ett vykort där det står ”Din granne har ansökt om bygglov”? Använd den här e-tjänsten för att lämna ett yttrande på din grannes ansökan.

E-tjänst: Lämna svar vid grannhörandelänk till annan webbplats

Ta del av beslut som granne eller sakägare

Har du fått ett vykort där det står ”Din granne har fått bygglov”? Använd den här e-tjänsten för att ta del av beslutet.

E-tjänst: Ta del av beslut som granne eller sakägarelänk till annan webbplats

För dig som inte har e-legitimation:

För att söka bygglov eller göra en anmälan i våra e-tjänster behöver du e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du söka genom att istället fylla i en blankett.

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan på blankett

Grannvykort, beställ ritningar på din grannes ansökan

Begär ut beslut om din grannes bygglov eller förhandsbesked