E-tjänster för bygglovsärenden

Här finns e-tjänster för dig som har sökt bygglov, marklov eller gjort en anmälan. För att använda e-tjänsterna behöver du logga in med Bank-ID.

Här kan du följa ditt ärende och se allt som händer. Du kan se alla handlingar och meddelanden som kommit in eller som vi skickat ut i ärendet:

Här kompletterar du din ansökan inför beslut om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens:

Här kompletterar du som fått ett beslut eller skickat in en anmälan:

Här kompletterar du under byggprojektets gång innan du ska begära slutbesked:

Här begär du ett slutbesked när du är klar med ditt projekt:

Här anmäler du en kontrollansvarig till ditt pågående byggärende:

Här kontaktar du din handläggare. I den här e-tjänsten kan du endast skicka textmeddelanden.

Här tar du del av alla beslut i ärendet om du är sökande eller kontrollansvarig. Du ser även ritningar som hör ihop med beslutet:

För dig som inte har BankID

För att söka bygglov eller göra en anmälan i våra e-tjänster behöver du BankID. Om du inte har BankID kan du söka genom att istället fylla i en blankett.

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan på blankett

Senast granskad/publicerad: