search
Sök
menu
Meny
Sök

Ritningar, när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

När du skickar in en ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska du även skicka in ritningar. Här finns exempel på ritningar som behövs och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

För att veta vilka ritningar som vi behöver få av dig så kan du läsa på sidan Guide för byggåtgärder:

Guide för byggåtgärder

För att handläggningen av ditt ärende ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda, med det menar vi att:

  • de är skalenliga och måttsatta.
  • de är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.

Planritning

Planritning visar byggnadens rum och vilken funktion de har, till exempel om det är ett badrum, kök eller sovrum.

Planritningen ska vara möblerad och måttsatt i skala 1:100.

Fasadritning

Fasadritning visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.

Fasadritningen ska vara måttsatt i skala 1:100.

Situationsplan/tomtkarta

Situationsplan/tomtkarta visar hur din tomt ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Rita ut det du vill göra och måttsätt till minst två olika tomtgränser.

Skalan ska vara 1:400.

Du kan ladda ner en situationsplan/tomtkarta:

Skriv ut en tomtkarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs när det gäller nybyggnad av ett bostadshus, kontor eller industri. En förenklad nybyggnadskarta behövs när vi behöver veta exakt hur mycket som byggs på tomten eller när det är nära fastighetsgräns.

Rita ut det du vill göra och måttsätt till minst två olika tomtgränser. Markera ut entrén på ritningen. Du kan, för en avgift, beställa en nybyggnadskarta:

Beställ en nybyggnadskarta

Det är först när projektering av gata är klar som du kan beställa en nybyggnadskarta.

Behöver du gamla ritningar?

Vill du ha gamla ritningar över en fastighet eller behöver gamla ritningar till din ansökan eller anmälan så kan du beställa det från bygglovsarkivet:

Beställ ritningar från bygglovsarkivet