search
Sök
menu
Meny

Nybyggnadskarta, beställning

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område.

Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Utanför detaljplanerat område krävs ingen nybyggnadskarta.

Beställ i formuläret

En beställning av en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta gör du i formuläret nedan.

Kartan levereras i original eller i digital form (dwg eller pdf). Avgiften för kartan beror på typen och fastighetsarea:

  • Nybyggnadskarta (vanlig) <2000 kvm 8 190 :-
  • Nybyggnadskarta (förenklad) <2000 kvm 2 730:-

Om fastighetsarealen är större än 2000 kvm tillämpas prissättning enligt nybyggnadskartans areal.

Du kan också använda vår pappersblankett, se under rubriken Dokument.

  • Skicka in blanketten via post:
    Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping
  • Skicka in blanketten via e-post:
    sbk.klm@jonkoping.se