Beställ ritningar och handlingar ur bygglovsarkivet här

Här kan du beställa ritningar eller handlingar ur bygglovsarkivet som rör bygglov och anmälan för fastigheter i Jönköpings kommun.

För de allra äldsta byggnaderna är det ibland inte möjligt att få fram dokumentation.

Du kan antingen få din beställning via e-post eller vanlig post.

Senast granskad/publicerad: