Industri- och verksamhetsbyggnad. Bygglov eller anmälan?

För att bygga nytt eller bygga till en industri- eller verksamhetsbyggnad så behöver du ett bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • bygga nytt eller bygga till en industri- eller verksamhetsbyggnad

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Nybyggnadskarta i skala 1:400. Du kan beställa en nybyggnadskarta via kommunens hemsida. Måttsätt byggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Beställ en nybyggnadskarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver en kontrollansvarig.

Kontrollplan: En kontrollplan behövs.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: