search
Sök
menu
Meny

Balkong. Bygglov eller anmälan?

För en- och tvåbostadshus beror det på storleken på balkongen och om byggnationen berör bärande delar om du behöver ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Inglasning av balkong: Om du ska glasa in balkonger i ett flerbostadshus bör samma system användas för samtliga balkonger som ska glasas in, även om genomförandet sker successivt. Bor du i ett flerbostadshus och ska glasa in din balkong så krävs det bostadsrättsföreningens godkännande.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • en balkong som innebär en väsentlig ändring av fasaden
 • balkong större än 15 m²
 • inglasning av balkong
 • ibland för underhåll av befintliga balkonger

Du behöver göra en anmälan för:

 • en mindre tillbyggnad om åtgärden berör bärande delar
 • för att bygga en ny balkong som är upp till 15 m²

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv (se länk nedan). Måttsätt balkongen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
 • Ett godkännande från bostadsrättsföreningen om så krävs.

Anmälan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv (se länk nedan) . Måttsätt balkongen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
 • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
 • Grannintyg om balkongen placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Inglasning av balkong behöver ingen kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.