search
Sök
menu
Meny
Sök

Friggebod och lekstuga. Bygglov eller anmälan?

För en friggebod behöver du inte bygglov eller anmälan om vissa förutsättningarna är uppfyllda.

Bilden illustrerar en friggebod där varken en anmälan eller
bygglov krävs. Det är en max 15 kvadratmeter stor friggebod som måste vara
belägen minst 4,5 meter från tomtgränsen och friggeboden får ha en
nockhöjd på max 3 meter över medelmarknivå. 

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda.

Förutsättningar:

 • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Om någon av ovanstående förutsättningar inte följs så krävs följande handlingar:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt friggeboden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Om någon av ovanstående förutsättningar inte följs så behöver du ha en kontrollansvarig och kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.