search
Sök
menu
Meny
Sök

Kamin och eldstad, installera eller byta. Bygglov eller anmälan?

För att byta befintlig kamin eller eldstad behöver du göra en anmälan. Att installera en ny kamin eller eldstad kan kräva bygglov beroende på skorstenens påverkan av byggnadens yttre utseende.

Skorsten ska alltid gå 1 meter över taket och inte placeras nära luftintag.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • installera en ny kamin eller eldstad med en ny skorsten som påverkar fasaden

Du behöver göra en anmälan för att:

 • byta ut en kamin eller eldstad

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Bygglovsansökan:
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida.

Anmälan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Situationsplan i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida
 • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.