search
Sök
menu
Meny
Sök

Pool. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar att du inte behöver bygglov för
en nedgrävd pool som ändrar marken runt omkring högst 0,5 meter. 

Det krävs inte bygglov för en pool. Däremot kan det krävas bygglov eller marklov för det du gör runt omkring poolen.

Det är inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen men om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.
Läs mer om reglerna för markförändring:

Markförändring

Ett altandäck eller staket runt poolen kan vara bygglovpliktigt
Läs om reglerna för altan eller staket på:

Terrass/altan, bygga

Mur, plank eller staket

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

  • en pool som sticker upp mer än 1,2 meter över marken.
  • ett pooltak som är högre än 1,2 meter.

Du behöver inte söka bygglov för:

  • ett pooltak som är 1,2 meter eller lägre.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Kräver din pool bygglov så vill vi ha:

  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt poolen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Behöver din pool bygglov så behöver du ingen kontrollansvarig.

Kontrollplan: Behöver din pool bygglov så behöver du ingen kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.