search
Sök
menu
Meny

Pool. Bygglov eller anmälan?

För en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring högst 0,5 meter behöver du inget bygglov. Däremot så kan du behöva bygglov för ett altandäck eller staket runt omkring poolen.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

  • en pool som sticker upp mer än 1,2 meter över marken
  • ett altandäck eller staket runt poolen kan vara bygglovspliktigt. Läs om reglerna för altan eller staket på:

Terrass/altan, bygga

Mur, plank eller staket

Du behöver inte söka bygglov för:

  • en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring med högst 0,5 meter.
  • ett pooltak

Vilka handlingar ska du skicka in?

Kräver din pool bygglov så vill vi ha:

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt poolen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Behöver din pool bygglov så behöver du ingen kontrollansvarig.

Kontrollplan: Behöver din pool bygglov så behöver du ingen kontrollplan.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.