search
Sök
menu
Meny
Sök

Terrass eller altan, bygga. Bygglov eller anmälan?

För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på storlek och placering från hus och tomtgräns.

Med terrass eller altan menas golvet på en uteplats.

Om du vill bygga in din terrass eller altan gäller andra regler:.

Glasa in altan

Om du vill ha tak över din terrass eller altan finns regler om bygglov:

Skärmtak

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

  • terrassen eller altanen är högre än 1,8 meter över mark inom 3,6 meter från bostadshuset
  • terrassen eller altanen är högre än 1,2 meter över marken utanför 3,6 meter från bostadshuset
  • terrassen placeras inom 4,5 meter från tomtgräns utan grannens medgivande

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt terrassen eller altanen samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.