search
Sök
menu
Meny
Sök

Växthus. Bygglov eller anmälan?

Växthus: Bilden
visar ett exempel på ett växthus som är 15 m². För ett växthus som är 15 m² eller mindre krävs
inte bygglov, då gäller reglerna för friggebod, lekstuga m.m.

Bilden visar ett exempel på ett växthus som är 15 m². För ett växthus som är 15 m² eller mindre krävs inte bygglov, då gäller reglerna för friggebod, lekstuga m.m.

För att bygga ett växthus beror det på växthusets storlek om du behöver bygglov eller anmälan.

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad.

Komplementbyggnad

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver bygglov om

 • växthuset är större än 30 m²

Du behöver göra en anmälan om

 • växthuset är 15-30 m². Då gäller reglerna för:

Attefallshus, komplementbyggnad

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om

 • växthuset är 15 m² eller mindre. Då gäller reglerna för:

Friggebod, lekstuga, m.m.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Anmälan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.
 • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
 • Grannintyg om växthuset placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan":

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan

Hur lång tid tar det att få ett besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.