search
Sök
menu
Meny

Djur

En fårtacka med två lamm ute på grönbete

När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen.

Vill du däremot anmäla djurplågeri vänder du dig till länsstyrelsen.

Kommunen driver också Axamo begravningsplats för smådjur. Vill du gräva ner ett större djur, t.ex. en häst, kontaktar du miljö- och hälsoskyddskontoret för tillstånd. Det är kommunen som ska godkänna platsen för nedgrävningen.

I Jönköpings kommun finns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I 3 § står det att:

Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att hålla
– nötkreatur, häst, get, får eller svin
– pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
– giftorm
inom område med detaljplan.

Höns

Om man håller upp till och med fyra hönor utan tupp, räknas detta som sällskapsdjur. Därför behöver man inte söka tillstånd för det.