search
Sök
menu
Meny

Begravningsplats för smådjur

Axamo begravningsplats för smådjur är avsedd för våra vanligaste husdjur. Där kan du få ditt djur gravsatt och du kan pryda graven med blommor eller en gravvård.

Platsen är ligger i ett vackert skogsområde bestående av högvuxna tallar med inslag av gran och marken är delvis täckt med lingon och blåbärsris. Begravningsplatsen kom till 1976 och under årens lopp har tusentals smådjur fått sin sista vila där.

Vart ska du vända dig

Djursjukhusen i Jönköping förmedlar hjälp med kremation och gravsättning av stoft, det vill säga hela kroppen. Ett alternativ till separat kremation är att välja gruppkremation. Då gravsätts askan vid krematoriet.

Gravsättning görs av tekniska kontoret

Axamo begravningsplats sköts av tekniska kontoret som också utför gravsättningarna. Inga gravsättningar får göras utan medverkan av personal från tekniska kontoret.

Graven sköts av ägaren

På gravplatsen har du möjlighet att sätta upp en gravvård (minnesmärke) och plantera växter inom tilldelad yta. Var vänlig och undvik att använda plastprodukter, välj hellre komposterbara material. Vår miljöpolicy bygger på att allt material kan komposteras och bli jord igen och ingå i kretsloppet.

Gravplatsen får vara kvar så länge ägaren ser till att den sköts. Avfall och övrigt skräp lämnas vid serviceplatsen. Där kan du också hämta vatten under sommaren.

Gravsättningsalternativens kostnad

Gravsättningen förmedlas via djursjukhusen. I samband med detta tar Jönköpings kommun ut en avgift av djursjukhusen.

Gravsättning av djurkropp

 • Platsens storlek 80 x 100 cm
 • Vårdens största tillåtna yta 10 cm tjock, 50 cm bred och 120 cm hög
 • Inom gravplatsen får ägaren ordna med plantering eller annan utsmyckning
  Avgift per stoft 2000 :-

Gravsättning av aska

 • Platsens storlek 70 x 70 cm
 • Vårdens största tillåtna yta 10 cm tjock, 50 cm bred och 120 cm hög
 • Inom gravplatsen får ägaren ordna med plantering eller annan utsmyckning
  Avgift per aska 300:-

Gravsättning av aska i minneslund

 • Askan grävs ner i ett gemensamt gravområde där platsen inte märks ut separat.
 • Det finns en gemensam smyckningsplats.
  Avgift per aska 300:-

Det är vår förhoppning att begravningsplatsen skall vara en plats där djurägare kan låta sina vänner få sin sista vila i en vacker och fridfull miljö.