Begravning av djur, smådjurskyrkogården Axamo

Tallbarr.

Här hittar du information om Axamo begravningsplats för smådjur, som är avsedd för att begrava våra vanligaste husdjur.

Begravningsplatsen är vackert belägen i ett skogsområde nära Axamosjön. Området består av högvuxna tallar med inslag av gran och marken är delvis täckt med blåbärs- och lingonris.

Begravningsplatsen ligger ca 15 minuters bilresa från Jönköpings centrum och nås enkelt via Åsenvägen eller Klämmestorpsvägen om du kommer från Jönköping, eller väg 40 om du kommer från Huskvarna.

Begravningsplatsen anlades 1976 och under årens lopp har många smådjur fått sin sista vila där.

Vart ska du vända dig?

Djursjukhusen i Jönköping förmedlar hjälp med eventuell kremation och kontakt med Tekniska Kontoret inför gravsättning.

På Axamo begravningsplats erbjuds möjlighet till gravsättning av aska i egen grav eller i minneslund samt av helkropp i egen grav.

Ett alternativ till separat kremation är gruppkremation. Då gravsätts askan vid krematoriet. På Axamo begravningsplats får endast enskilda askor eller kroppar gravsättas.

Gravsättning görs av tekniska kontoret

Axamo begravningsplats sköts av tekniska kontoret. Inför gravsättning hämtas kroppen eller askan hos veterinären av Tekniska kontorets personal. Gravsättningen görs utan djurägarens närvaro. Efter gravsättning markeras enskilda gravar med information om datum för gravsättning och djurets namn, så att djurägaren kan hitta till rätt plats. Vid gravsättning i minneslunden görs ingen markering av platsen. Endast Tekniska kontorets personal får anordna gravsättning inom området.

Graven sköts av ägaren

På gravplatsen har du möjlighet att sätta upp en gravvård (dvs. ett minnesmärke) och plantera växter inom tilldelad yta. Var vänlig och undvik att använda plastprodukter, välj hellre komposterbara material.

Den som innehar en gravvård ansvarar själv för gravens skötsel. Gravplatsen får vara kvar så länge ägaren ser till att den tas om hand. I minneslunden får inga permanenta gravvårdar eller planteringar placeras, däremot så finns det en gemensam smyckningsplats för till exempel blommor eller ljus.

Avfall och övrigt skräp kan lämnas vid serviceplatsen. Där kan du också hämta vatten under sommaren. Tekniska Kontoret ansvarar för skötseln av begravningsplatsen i sin helhet.

Gravsättningsalternativens kostnad

Gravsättning förmedlas via djursjukhusen. I samband med detta tar Jönköpings kommun ut en avgift av djursjukhusen.

Gravsättning av helkropp – egen gravvård
Platsens storlek 80 x 100 cm
Vårdens största tillåtna storlek 10 cm tjock, 50 cm bred och 120 cm hög
Inom gravplatsen får ägaren ordna med plantering eller annan utsmyckning
Kostnad: 2000 kr

Gravsättning av aska (efter kremation)– egen gravvård
Platsens storlek 70 x 70 cm
Vårdens största tillåtna storlek; 10 cm tjock, 50 cm bred och 120 cm hög
Inom gravplatsen får ägaren ordna med plantering eller annan utsmyckning
Kostnad: 300 kr

Gravsättning av aska (efter kremation) - i minneslund
Askan gravsätts i ett gemensamt gravområde där platsen inte märks ut separat.
I anslutning till minneslunden finns en smyckningsplats för till exempel blommor eller ljus.
Kostnad: 300 kr

Det är vår förhoppning att begravningsplatsen ska vara en plats där djurägare kan låta sina vänner få sin sista vila i en vacker och fridfull miljö.

Senast granskad/publicerad: