Energi och uppvärmning

Här kan du läsa om hur en översyn av energianvändning kan leda till besparingar. Exempelvis genom byte till miljövänliga alternativ som solceller eller fjärrvärme.

Jönköping kommun arbetar i olika projekt med att minska energianvändningen i de egna lokalerna. I många egna fastigheter har vi konverterat från oljeuppvärmning eller direktverkande el till mer miljövänliga alternativ som olika typer av värmepumpar, pellets, fjärrvärme eller solenergi. Flera av de kommunala utomhusbaden värms helt eller delvis med solenergi. Matavfall och avloppsslam blir till biogas som används både som fordonsbränsle, elproduktion och till fjärrvärme.

Även inom miljötillsynen tittar man på energianvändning, men då genom företagens egenkontroll.

Energieffektivisering

Miljöbalken ställer vissa krav på energihushållning och därigenom minska miljöbelastningen. Detta har Miljösamverkan F tagit fasta på och har därför tagit fram foldern ”Checklista för egenkontroll av energianvändning på ditt företag”. Vi hoppas den kan komma till nytta inom verksamheternas egenkontroll. Se länk nedan.

På Energicentrum finns energirådgivare som kan ge råd och tips om hur du kan minska dina energikostnader. På Enig kan du jämföra din energianvändning mot andra företag.

Förnybar energi

För att minska vår klimatpåverkan är det angeläget att den energi som används är förnybar. Exempel på förnybar energi är vindkraft, solceller, solvärme och vattenkraft. Via länken Solelportalen hittar du allt du behöver veta om du vill installera solceller. På länken Solkalkylatorn kan du se hela årets, senaste månadens eller gårdagens produktion av solel i Jönköpings kommun som geografiskt område (välj Jönköpings kommun i dropplisten i solkalkylatorn).

Ekonomiskt stöd för kartläggning

De företag som genomför en kartläggning av sin energianvändning har goda möjligheter till besparingar, ofta inom belysning, ventilation och tryckluft. Företag som använder mer än 500 MWh energi per år kan söka ett ekonomiskt stöd som kallas energikartläggningscheck. Stödet täcker 50 % av kostnaden för energikartläggningen, upp till 30 000 kr. Lantbruk som omfattar minst 100 djurenheter kan få stödet även om de använder mindre energi. Mer information och ansökan hittar du på Energimyndigheten där du även kan få stöd och råd för att förbättra din energianvändning.

Fjärrvärme

Fjärrvärmen i Jönköpings kommun hanteras av Jönköping Energi, se länk nedan.