Vi delar på ansvaret – och elen

Bild med texten Vi delar på ansvaret

Små insatser kan göra stor skillnad. Varje kilowattimme räknas. Här hittar du samlad information om hur vi som kommun jobbar med energifrågan och tips om hur du kan bidra.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver d-el-a på ansvaret. Och elen.

Under senhösten 2022 kom ett uppdrag från regeringen till statliga myndigheter om att minska elförbrukningen och Jönköpings kommun har startat en arbetsgrupp som ska ta fram olika förslag för att minska energiförbrukningen. Parallellt med myndigheternas arbete kan du bidra genom små men viktiga insatser.

Det enklaste sättet att bidra här och nu är att:

  • släcka alla lampor – innan du går hemifrån eller innan du lämnar din arbetsplats.
  • Stänga av all elektronik som du inte använder.

För opartisk och fri el- och energirådgivning kan du vända dig till Energicentrum

Vi på Energicentrum erbjuder rådgivning om bland annat uppvärmning, energieffektivisering och förnybar energi.

Energicentrum - kommunal rådgivning Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: