Värmepump, anmälan, ansökan samt grannyttrande vid installation

Här hittar du som planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- och ytvatten information om vad du behöver tänka på inför installation.

Du måste göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret innan du börjar installationen.

Prata alltid med dina närmaste grannar så att inte borrhålen hamnar för nära varandra. Både din egen och grannens anläggning ska kunna ge full effekt.

De här handlingarna behöver du:

  • Anmälnings-/ansökningsblankett
  • Situationsplan
  • Blankett för grannyttrande

Situationsplanen måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas.

Välj om du vill ansöka direkt via e-tjänsten ovan eller med blankett nedan som postas.

pdf blankett: Anmälan eller ansökan om att installera värmepump Pdf, 814.4 kB, öppnas i nytt fönster.

pdf blankett: Grannars yttrande över borrning för bergvärme Pdf, 806.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skapa situationsplan/tomtkarta Länk till annan webbplats.

KONTAKT