search
Sök
menu
Meny
Sök

Vindkraftverk

Blå himmel, vita vindkraftverk.

I Jönköpings kommun finns det idag flera vindkraftparker. Möjligheterna att etablera fler är goda och ett antal vindkraftverk har redan fått tillstånd men har ännu inte börjat byggas.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Det är därför viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. I Jönköpings kommun har vi totalt 18 verk som ligger på Visingsö, nordost om Gränna och strax söder om Bottnaryd.

Vindkraftverket på Visingsö är lite mindre, 40 meter i navhöjd och med en maxeffekt på 0,6 MW. Övriga vindkraftverk har en navhöjd på 95-100 m och en maxeffekt på 2,2-2,3 MW.

Fler vindkraftverk har fått tillstånd att byggas

Det finns tillstånd för ytterligare 35 verk i kommunen, bland annat utanför Skärstad, norr om Bottnaryd och i Kaxholmen. Vilka av dessa verk som kommer att byggas vet vi inte i dagsläget.

I kartorna nedan markeras befintliga parker med blått medan parker som fått tillstånd men inte har börjat byggas är orange. Kontakta kontaktcenter vid eventuella frågor, se telefonnummer nedan.

Information om du vill bygga vindkraft i Jönköpings kommun

Det är många intressen som ska tillgodoses innan nya vindkraftverk etableras. Allmänna intressen i Jönköpings kommun och hur dessa ska avvägas mot andra intressen redovisar kommunen i Översiktsplan.

Etablering av vindkraft hanteras både av plan- och bygglagen och genom miljöbalken. Därför krävs i vissa fall både en anmälan till miljöförvaltningen (enligt miljöbalken) och en ansökan om bygglov.

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken krävs innan byggnation

Anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd behövs i följande fall:

  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
  • ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50

Tillstånd från länsstyrelsen krävs för större anläggningar, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakt

Kontaktcenter 036-10 50 00

Länsstyrelsen 036-39 50 00