Vindkraftverk

Blå himmel, vita vindkraftverk.

Här hittar du information om vindkraftverk och vindkraftparker. I Jönköpings kommun finns ett antal vindkraftparker och möjlighet att etablera fler är goda. 

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Det är därför viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. I Jönköpings kommun har vi totalt totalt 28 lite större vindkraftverk som ligger på Visingsö, nordost om Gränna, öster om Stråken och strax söder om Bottnaryd.

Vindkraftverken har en navhöjd på 150-190 m och en maxeffekt på ca 2-3 MW.

Fler vindkraftverk har fått tillstånd att byggas

Det finns tillstånd för ytterligare vindkraftverk i kommunen, bland annat söder om Skärstad och på gränsen till Aneby kommun. Vilka av dessa verk som kommer att byggas vet vi inte i dagsläget.

I kartorna nedan markeras befintliga parker med blått medan parker som fått tillstånd men inte har börjat byggas är orange. Kontakta kontaktcenter vid eventuella frågor, se telefonnummer nedan.

Information till dig som vill bygga vindkraft i Jönköpings kommun

Det är många intressen som ska tillgodoses innan nya vindkraftverk etableras. Allmänna intressen i Jönköpings kommun och hur dessa ska avvägas mot andra intressen redovisar kommunen i Översiktsplan.

Etablering av vindkraft hanteras både av plan- och bygglagen och genom miljöbalken. Därför krävs i vissa fall både en anmälan till miljöförvaltningen (enligt miljöbalken) och en bygganmälan.

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken krävs innan byggnation

Anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd behövs i följande fall:

  • två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
  • ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
  • ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50

Tillstånd från länsstyrelsen krävs för större anläggningar, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Kontaktcenter¨, telefon: 036-10 50 00

Länsstyrelsen, telefon: 036-39 50 00

Senast granskad/publicerad: