Vindkraftverk

Blå himmel, vita vindkraftverk.

Här hittar du information om vindkraftverk och vindkraftparker. I Jönköpings kommun finns ett antal vindkraftparker uppförda och ytterligare som har tillstånd.

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Det är därför viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. I Jönköpings kommun har vi lite större vindkraftverk på Visingsö, nordost om Gränna, öster om Stråken och strax söder om Bottnaryd.

Vindkraftverken har en navhöjd på 150-190 m och en maxeffekt på ca 2-3 MW.

Fler vindkraftverk har fått tillstånd att byggas

Det finns tillstånd för ytterligare vindkraftverk i kommunen, bland annat söder om Skärstad.

I kartorna nedan markeras befintliga parker med blått medan parker som fått tillstånd men inte har börjat byggas är orange. Kontakta kontaktcenter vid eventuella frågor, på telefon 036-10 50 00 eller e-post till kontaktcenter@jonkoping.se.

Information till dig som vill bygga vindkraft i Jönköpings kommun

Det är många intressen som ska tillgodoses innan nya vindkraftverk etableras. Allmänna intressen i Jönköpings kommun och hur dessa ska avvägas mot andra intressen redovisar kommunen i Översiktsplanen.

Etablering av vindkraft hanteras både av plan- och bygglagen och genom miljöbalken. Därför krävs i vissa fall både en anmälan till miljöförvaltningen (enligt miljöbalken) och en anmälan enligt plan- och bygglagen. Tillhörande teknikbyggnader kan kräva bygglov.

Anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken krävs innan byggnation

För att anlägga, driva eller ändra vindkraftverk ska du söka tillstånd eller lämna in en anmälan enligt miljöbalken.

Det framgår i miljöprövningsförordningen (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga vindkraftverk.

  • Anmälan ska lämnas till miljönämnden i Jönköpings kommun.
  • Ansökan om tillstånd lämnas till Länsstyrelsen Jönköpings län.

Om du känner dig osäker på om du behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan kan du höra av dig till en miljöinspektör på kommunen via Kontaktcenter.

Prövningsmyndigheten får endast ge tillstånd till att uppföra en vindkraftsanläggning om kommunen där verket ska uppföras har tillstyrkt det enligt 4 § 16 kap. i Miljöbalken (1998:808).

Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för större anläggningar, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: