search
Sök
menu
Meny

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kontakta gärna oss innan du ansöker om lantmäteriförrättning. Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Ansök digitalt

Du kan ansöka om lantmäteriförrättning i Jönköpings kommun digitalt, via Lantmäteriets e-tjänst för lantmäteriförrättningar, använd länk under E-tjänster

Ansök på pappersblankett

Du kan även skicka in din ansökan i pappersformat. Ansökningsblanketten kan då skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift kan ansökan om lantmäteriförrättning inte skickas in via e-post. Efter underskrift skickas ansökan till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan. Blanketten finns under E-tjänster.

Du kan även hämta blanketten hos Lantmäterimyndigheten, Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till:

Lantmäterimyndigheten
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping