search
Sök
menu
Meny

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter.

Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande, men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns. Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det några olika sätt vi kan göra det på. 

Fastighetsbestämning

Bestämning av oklara gränser görs genom fastighetsbestämning, som är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Beslutet blir juridiskt bindande, dvs. gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Gränsutvisning

Vid osäkerhet om var fastighetens gräns går kan man vända sig till lantmäterimyndigheten som efter utredning stakar ut gränspunkternas lägen. Om gränsen är mer oklar och fastighetsägarna inte är överens kan istället en fastighetsbestämning behövas. Ovanstående tjänster debiteras efter nedlagd tid.