search
Sök
menu
Meny

Nybyggnadskarta, beställning

Beställning av nybyggnadskarta

Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta.

Läs gärna denna information innan du gör din beställning.

OBS! Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område behöver du inte någon nybyggnadskarta.

Du kan också använda vår blankett. Ansökningsblanketten kan skrivas ut eller fyllas i direkt på skärmen, men då det krävs underskrift kan ansökan inte skickas via e-post eller fax. Efter underskrift skickas ansökan till Stadsbyggnadskontoret tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan.

Du kan även hämta blanketten på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Ansökan skickas till

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping