search
Sök
menu
Meny

Nybyggnadskarta - beställning

Beställning av nybyggnadskarta

Använd gärna e-tjänsten nedan för att göra en beställning av nybyggnadskarta.

Läs gärna informationen om nybyggnadskarta innan du gör din beställning.

OBS! Om du ska bygga utanför detaljplanelagt område behöver du inte någon nybyggnadskarta.

I vissa fall kommer vi inför framställningen av nybyggnadskartan ut på plats och gör inmätningar.

Du kan också använda vår pappersblankett, se under rubriken Dokument.

  • Skicka in blanketten via post:
    Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping
  • Skicka in blanketten via e-post:
    sbk.klm@jonkoping.se