Hitta bostad och tomt

Här hittar du länkar till webbplatser som tar upp ekonomiska, juridiska och allmänna frågor kring boende.

Allmänna frågor kring boende

Juridiska frågor kring boende

Hyreslagen. Kapitel 12 i Jordabalken. Lag som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och Länk till annan webbplats.

Hyresnämnden: Hyresnämnden är en instans inom Sveriges domstolar. Det finns åtta hyresnämnder i landet, geografiskt uppdelade. Hyresnämnderna kan hjälpa till vid olika konflikter med din hyresvärd.

Hyra, bostadsrätt och arrende, Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst: Information på kommunens webbplats, om hyresskuldrådgivning m.m.

Personlig ekonomi, försörjningsstöd och god man

Ekonomiska frågor kring boende

Hallå Konsument: En sida från Konsumentverket i samarbete med andra myndigheter.

www.hallakonsument.se/ Länk till annan webbplats.

Kommunens rådgivning, vid risk för uppsägning:

www.jonkoping.se, Hyresskuldrådgivning

Kommunens budget- och skuldrådgivning:

www.jonkoping.se, Budget- och skuldrådgivning

Hyresgästernas egen intresseorganisation: Är behjälpliga om du är medlem
och behöver stöd i en fråga om ditt boende. Är också med i hyresförhandlingar
när det gäller hyrornas nivåer och försöker påverka boendefrågor i
stort och i smått.

www.hyresgastforeningen.se Länk till annan webbplats.

Krav på inkomster från hyresvärdar i Jönköpings län: Lista på Hyresgästföreningens webbtidning.

www.hemhyra.se/riks, Värdarnas krav i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Hyresvärdars bedömning av skulder vid bostadssökande: Hyresgästföreningens webbtidning.

www.hemhyra.se/riks, Så bedöms skulder i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Tips, hur du kan försöka bli av med skulder: Hyresgästföreningens webbtidning.

www.hemhyra.se/riks, Så blir du skuldfri Länk till annan webbplats.

Hyresvärdars krav på borgensman: Hyresgästföreningens webbtidning, för Kalmar.

www.hemhyra.se/kalmar, Många värdar i Småland kräver borgensman vid skuld Länk till annan webbplats.

Student

Senast granskad/publicerad: