Tomtköregler

Här hittar du som är intresserad av att köpa en tomt eller grupphus via kommunen information om tomtköregler och registrering i tomtkön.

Registrering och köregler

För att kunna bli registrerad i tomtkön måste du och eventuell medsökande vara minst 18 år gamla. Du börjar med att fylla i en registreringsanmälan och betalar samtidigt en årsavgift på 750 kr till bankgironummer 341-9363. Årsavgiften räknas per kalenderår. När pengarna kommit in på kommunens konto blir du registrerad i tomtkön. En bekräftelse skickas därefter hem till dig med post.

Du kan anmäla dig till att få e-postutskick när sidan för lediga tomter uppdateras. Läs mer om det på sidan om tomtkö.

Din registrering är personlig och kan inte överlåtas. Om du är gift eller sambo får du och din partner bara skicka in en ansökan. När du fyller i registreringsblanketten måste du uppge eventuell make/maka eller sammanboende som medsökande.

Som sökande är du skyldig att anmäla om du byter namn eller adress samt meddela om du inte längre vill vara registrerad i Tomtkön.

Du kommer att avregistreras ur tomtkön om du:

  • blivit tilldelad en tomt eller gruppbyggt hus och fullföljer köp
  • blivit tilldelad en tomt två gånger, men tackat nej
  • inte fullföljt ett köp

Anmäl dig till tomtkön och se lediga tomter här

Information och anmälan

När det finns lediga tomter och gruppbyggda hus meddelar kommunen detta genom en annons på kommunens hemsida och i Jönköpings-Posten den första helgfria onsdagen i varje månad. Om du önskar finns också möjlighet att få information via e-post.

För varje område som annonseras finns ett prospekt utlagt på hemsidan. Där anges tomtpriser, grundförhållanden, vad man får bygga för typ av hus och dylikt (planbestämmelser).

Om du är intresserad av en tomt/gruppbyggt hus ska du skriftligen anmäla ditt intresse inom den tid som anges i annonsen, dvs. onsdagen två veckor efter det att annonsen publicerats.

Du anmäler ditt intresse via vår e-tjänst. Ange i prioriteringsordning vilken/vilka tomter/gruppbyggda hus du önskar.

Anmäl intresse för tomt och grupphus här

Fördelning och anvisning

Kommunen fördelar tomter/gruppbyggda hus utifrån de ansökningar som kommit in och turordning sker efter kötid. Kommunen har rätt att neka tilldelning av tomt/gruppbyggt hus om det skulle framgå att tilldelningen strider mot grundtankarna för tomtkön.

Ett gruppbyggt hus kan fördelas med olika upplåtelseformer: äganderätt och bostadsrätt. Ett gruppbyggt hus jämställs med tomt för självbyggnation.

Försäljningsvillkor

En förutsättning för att du ska få köpa en tomt eller ett gruppbyggt hus är att du som köpare ska bygga och bo permanent på den plats tilldelningen gäller.

När du tilldelats en tomt:

  • skrivs ett ettårigt nyttjanderättsavtal
  • ska du betala 10 procent av köpeskillingen
  • avregistreras du ur tomtkön
  • ska byggnation påbörjas och resterande del av köpeskillingen betalas innan nyttjanderättstiden gått ut (ett år)

När du köpt en tomt eller gruppbyggt hus är du välkommen att göra en ny anmälan till tomtkön. Från det datum du tecknar köpeavtalet och två år framåt gäller ett så kallat överlåtelseförbud. Under denna tid får du inte sälja vidare till någon annan. Överlåtelseförbudet är generellt och gäller även mot överlåtelse inom familjen. Du kan under denna tid inte heller anmäla intresse för någon ny tomt eller grupphus.

Senast granskad/publicerad: