Klämmestorps grusförsäljning

Här finns information om hur du köper grusprodukter och täckbark på Klämmestorp. Du hittar också prisuppgifter för våra produkter.

Du kan hyra släp av oss för transport av grusprodukter.

Öppettider helgfria vardagar

Måndag–fredag: 07.00–16.00

Frukoststängt: 09.00–09.30

Lunchstängt: 13.00–13.30

Täckbark

Täckbarken består av lagrad tall- och granbark som siktats till en storlek mellan 0-40 mm. Täckbark motverkar ogräs, binder fukt och ger jorden en bättre ytstruktur. Dessutom skyddar den dina ögonstenar mot frost. Täckbarken är en ren naturprodukt.

Trädgårdsavfall lämnas på sortergård

Vi tar inte längre emot komposterbart trädgårdsavfall på Klämmestorp. Trädgårdsavfall lämnas istället på sortergården (se länk nedan). Avfallet kommer att användas till tillverkning av biogas.

Prislista för avhämtning av grus med lastbil

Välkommen att hämta material på plats (vi kör inte ut material längre). Du betalar med kort eller mot faktura.

Observera att all försäljning av anläggningsjord och planteringsjord är pausad tills vidare.

Prislista 2024 för avhämtning med lastbil, grusprodukter

Art.nr.

Typ

Pris/ton exkl. moms

Pris/ton inkl. moms

Pris/m3 inkl. moms

4

Täckbark (1 m3 = 0,5 ton)

924 kr

1155 kr

cirka 575 kr

11

Sandlådesand (tvättad & bakbar) (1 m3 = 1,5 ton)

300 kr

375 kr

560 kr

10

Stötdämpande sand (1 m3 = 1,5 ton)

320 kr

400 kr

600 kr

12

Stenmjöl 0-4 (1 m3 = 1,5 ton)

192 kr

240 kr

360 kr

27

Bergkross 0-16 (1 m3 = 1,5 ton)

208 kr

260 kr

390 kr

19

Makadam 8-16 (1 m3 = 1,4 ton)

256 kr

320 kr

448 kr

18

Gårdsgrus 8-16 (1 m3 = 1,4 ton)

400 kr

500 kr

700 kr

9

Dressand (1 m3 = 1,5 ton)

320 kr

400 kr

600 kr

37

Sandningsgrus (1 m3 = 1,5 ton)

252 kr

315 kr

470 kr

Återvinningsmaterial

Art. nr

Typ

Pris exkl. moms

13

B-material 0-8

60 kr/ton

14

Asfaltkross, 0-20 mm (1 m3 = 1,5 ton)

100 kr/ton

140

Betongkross 0-90

70 kr/ton

 

Prislista för grusleverans med släpkärra

Du kan hyra bilsläp av oss. Vi har maskiner som lastar men det finns även spadar om du behöver låna. Du betalar med kort eller mot faktura.

Prislista 2024 för grusleverans med släpkärra

Art.nr.

Typ

Pris/0,5 m3 inkl. moms

Pris/0,3 m3 inkl. moms

10 m3 räcker till

52

Bergkross 0-32


400 kr


54

Täckbark

650 kr56

Sandlådesand (bakbar)


400 kr


57

Stenmjöl 0-4


400 kr


59

Bergkross 0-18


400 kr


62

Makadam 2-4


450 kr


68

Makadam 8-16


400 kr


63

Dressand


400 kr


69

Gårdsgrus 8-16


650 kr


Återvinningsmaterial

Art.nr.

Typ

Pris inkl. moms

58

Asfaltskross 0-20 (1 m3 = 1,5 ton)

250 kr/0,3 m3

60

B-material 0-8

200 kr/0,3 m3

Priserna gäller för standardkärra.

Hyra släpkärra (bokas helst i förväg)

Art.nr.

Typ

Pris inkl. moms

66

3 timmar

250 kr

67

Heldag (kl 7-16)

380 kr

Priserna är inkl. moms  

KONTAKT

Klämmestorp
Adress: Klämmestorpsvägen 140, 555 94 Jönköping (infart från Klämmestorpsvägen)

Telefon: 036-10 76 44

E-post: TK-klammestorps-jordforadling@jonkoping.se

Telefontid, helgfria vardagar:
kl. 10.00–13.00

Öppettider, helgfria vardagar:
kl. 07.00–16.00

Frukost- och lunchstängt:
kl. 09.00–09.30 och 13.00–13.30

Senast granskad/publicerad: