search
Sök
menu
Meny

Visingsö, kommundelsutveckling

Brygga som går ut i vättern

Visingsö är Vätterns största ö, men också en kommundel i Jönköpings kommun.

Visingsö har 731 invånare, 2015 12 31. Bebyggelsen består till 90 procent av småhus. På Visingsö bor det många pensionärer. Men här finns också relativt många barnfamiljer.

Ön har en area på 24 kvadratkilometer. Den ligger 30 km norr om Jönköping och 6 km väster om Gränna. Från Gränna hamn tar man färja och en tur tar ungefär tjugo minuter.

Ön har åtskilliga ruiner och fornlämningar och har betytt mycket för Sveriges historia. De fina ekskogar som finns på ön lät planteras på 1830-talet, av Kronan, för att säkra tillgången på timmer åt flottan. Men tekniken att bygga båtar har ändrats och gjort att de flera hundra hektaren av ek i dag mest är ett vackert inslag i naturen.

Visingsö är, tillsammans med Gränna, utan motstycke Jönköpings kommuns främsta turistattraktion, med över etthundratusen besökare per år.

Aktuellt

På Kumlabyskolans skolgård finns en hinderbana som förses med några nya hinder.

Bryggorna längs med Visingsö sköts av byalagen. Under flera år har kommundelutveckling stöttat restaurering av bryggorna och dess närmiljö.

Ny skejt-anläggning är byggd på Kumlabyskolans skolgård under våren 2016

Visingsökartan är framtagen i ett samarbete mellan Visingsös Näringslivsförening och Jönköpings kommun. Kartan innehåller information om sevärdheter inom natur och kultur samt platser för aktiviteter och var man kan äta, bo och handla. Vid respektive punkt finns adresser till webbplatser med aktuell information. Kartan innehåller även tidtabell för färjan och den lokala bussen, Öasvängen. Besökskartan finns i tryckt form på turistbyråerna i Gränna, Jönköping, på Visingsö och som pdf-fil, se länk nedan.

Samverkan mellan Jönköpings Kommun, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Länsmuseet och Visingsörådet har startats för att samsas över en nulägesbild av Visingsös besöksmål och vad som behöver förbättras.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen på Visingsö består av representanter från:

 • Näringslivsföreningen
 • Visingsörådet
 • VAIS
 • Byalagen, 9 st
 • SPF
 • Visingsöbostäder
 • Hembygdsföreningen
 • Kommundelsrådet

Genomförda projekt

 • Utegym inom Kumlaby fritidsområde
 • Parkbänkar - Parkbänkar har renoverats och ställs ut varje år på lämpliga rastplatser
 • Lusthus - Under sensommaren 2011 kom ett nytt lusthus till Visingsö och placerades på gräsplanen ovanför hamnen.
 • Pingisbord - Skolgården har fått utökning i form av ett utomhuspingisbord.
 • Belysning - Stöd har getts till belysning i Vrixlösa.

Investeringsprojekt under 2006-2008

Området kring Brahevallen, Kumlabybadet, Kumlabyskolan, Bouleplanen, Folkhögskolan, Biblioteket och Wisingsö hotell och konferens kompletterades och fick namnet Kumlaby Fritidsområde. Inom området gjordes följande åtgärder:

 • Boulebanan flyttades
 • En motorikbana byggdes
 • Parkeringsytan justerades med linjer
 • Cykelparkering anordnades
 • Yta för skate m.m. asfalterades
 • Skatehinder byggdes
 • A-gunga monterades upp
 • Beachplan anlades
 • Grillrotunda byggdes
 • Skylt med info om området
 • Förbättrad stig och information vid el-ljusspåret
 • VAIS tog på sig ansvar för att ordna mer aktiviteter vid badet
 • Entréerna till Tunnerstad och Kumlaby fick välkomst- och evenemangstavlor
 • Ett lusthus placerades i Kumlaby och ett vid Nääs
 • Den brunvita skyltningen om Grevskapet i hamnen tillkom under projekttiden
 • I hembygdsparken i Kumlaby placerades tre rastbänkar